Huoli kouluavustajapalvelusta koronapandemiatilanteessa – kantelu Vaasan opetustoimesta oikeusasiamiehelle

 

Seuraamme tiedotustilaisuuksia, joissa painotetaan, että tässäkin tilanteessa tulee turvata riittävä tuki koululaisille. Samaan aikaan kuulemme runsaasti ääniä kentältä, että avustajapalveluja ja tukea karsitaan. Noin vain, ilman mitään päätöksiä. On keskeistä, että kun palveluja lopetetaan tai muutetaan olennaisesti, että samalla huolehditaan oikeusturvasta. Nähdäkseni ei ole oikein, että vammaisperheet joutuvat tyytymään ”puhelinpäätöksiin”, eikä heille tehdä perusteltuja, muutoksenhakukelpoisia päätöksiä. Koronapandemia-tilanne ei saa tällä tavoin nakertaa oikeusvaltiomme perusteita. Jokaiselle on oikeus saada asiansa riippumattomassa tuomioistuimessa” – toteaa kantelun laatinut vammaisoikeuksiin erikoistunut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

KANTELU

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Koskien Vaasan kaupungin opetustoimen toimintaa kouluavustaja-asioissa koronapandemian oloissa

 

Eräässä asiakasyhteydenotossa tuli esiin tilanne, jossa vammaiselle lapselle oli myönnetty perusopetuslain 31 § mukainen koulunkäynninohjaaja/kouluavustaja. Nyt koronapandemian aikana, kun lapsi on kotona etäopetuksessa, avustajapalvelu ei seurannut oppilasta, vaan ilmeisesti avustajaresurssi on kohdennettu toisiin tehtäviin.

 

Vaasan kaupunki viittaa sähköpostissaan aluehallintoviraston lakimiehen ohjeeseen, jonka mukaan perusopetuslain mukaista avustajapalvelua ei tarvitse järjestää kotiin.

 

Kirjeenvaihdon perusteella vaikuttaisi siltä, että on Vaasan opetustoimen yleinen linja, että:

 

  • kouluavustajaa ei myönnetä, jos lapsi on etäopetuksessa kotona.
  • asioista ei tehdä hallintopäätöstä, tai ei ainakaan ole tehty.

 

Valtioneuvoston tiedotustilaisuuksissa olemme kuulleet, miten opetusministeri Li Andersson painottaa, että erityisesti tässä tilanteessa tulee huolehtia siitä, että tukea saadaan riittävästi.

Nähdäkseni kirjeenvaihdosta ilmenevä AVI ohje ei ole oikeusjärjestyksemme mukainen. Nähdäkseni perusopetuslaista, eikä AVI kirjeenvaihdossa viitatuista säännöksistä seuraa, että etäopetuksessa oleva lapsi ei saisi sinne kouluavustajaa. Kouluavustajapalvelujen tarve tulee nähdäkseni korostuneesti selvittää tässä tilanteessa, ja myöntää yksilöllisen tarpeen mukaisesti, joko etänä tai kotona.

 

Huolestuttavaa on myös se, että kouluavustajapalvelut ilmeisesti on vain lopetettu. Nähdäkseni palvelun lopettamisesta tai muuttamisesta tulee tehdä (kuulemisen jälkeen) perusteltu ja muutoksenhakukelpoinen päätös, jotta voidaan varmistaa palvelun saajan oikeusturva, eli mahdollisuus saattaa asia riippumattoman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. Tietääkseni missään laissa, asetuksessa tai määräyksessä näissäkään oloissa ei ole vapautettu viranomaista velvollisuudesta tehdä perusopetuslain 31 § mukaiset hallintopäätökset. Sen arvioimista, missä laajuudessa ja millä toteuttamistavoilla kouluavustajapalvelun toteuttaminen on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa, ei voida jättää nähdäkseni yksinomaan viranhaltijan suvereeniin harkintaan, vaan tässä tulee olla oikeusturvatakeet, kuten normaalitilanteessa.

 

Pyydän kunnioittavasti oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Vaasan kaupunki ja sen opetustoimi toiminut laillisesti.

 

Turku, 15.4.2020

pro bono publico

Jukka Kumpuvuori

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Ole rohkeasti yhteydessä! Tutustumme asiaasi ja arvioimme, voimmeko auttaa, ja millaisin eri vaihtoehdoin ja kustannuksin. Selvitämme sinulle aina mahdollisuudet maksuttoman oikeusavun palveluihin. Huomioithan, että pelkkä yhteydenotto ei vielä merkitse toimeksiantoa. Toimeksiannosta sovitaan aina erikseen alkuarvion jälkeen. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelimeen vastaamme pääsääntöisesti arkisin klo 9-16, voit toki kokeilla myöhemminkin.

Verkatehtaankatu 4 as. 228
20100 Turku

puhelin: 050 552 0024
s-posti: laki@kumpuvuori.fi