JULKAISUT

Vammaisoikeuden Julkaisusarja A (ISSN 2343-1857)

(Jukka Kumpuvuoren yksin kirjoittamat vammaisoikeudelliset tekstit)

Nro 1: Jukka Kumpuvuori: ”Huonot uutiset voivat hyvin odottaa.” – Selvitys vammaispalvelujutuista hallintotuomioistuimissa vuosina 2010-2014. (2015) (ISBN 978-952-68455-0-0)

 

Nro 2: Jukka Kumpuvuori: Oikeus hoitotarvikkeisiin – juridinen taustamuistio. (2018) (ISBN 978-952-68455-5-5)

 

Nro 3: Jukka Kumpuvuori: ”Suomi – Vammaisoikeuksien Mallimaa 2030 – Tiekartta Tulevaisuuteen.” (2018) (ISBN 978-952-68455-6-2)

Vammaisoikeuden Julkaisusarja B (ISSN 2343-1865)

(Jukka Kumpuvuoren yhdessä muiden kanssa kirjoittamat tai muiden yksin tai yhdessä kirjoittamat vammaisoikeudelliset tekstit)

Nro 1: Matti Suontausta: ”Joudumme irtisanomaan neljä miestä. Minä en kuitenkaan valikoi, vaan katsomme tämän korteilla.” – Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen ja työnantajana toimimisen kehittäminen. (2015) (ISBN 978-952-68455-1-7)

Nro 2: Kirsi-Maria Malmlund: ”Miksi minun pitäisi uskoa sinua? Sinisten silmieni tähden.” – Den handikappade personens rätt att bli hörd i förvaltningsärenden. (2015) (ISBN 978-952-68455-2-4)

Nro 3: Jukka Kumpuvuori (toim., tervehdykset Päivi Kaukoranta ja Martin Scheinin): Vammaissopimus Suomen oikeudessa 2016. (2016) (ISBN 978-952-68455-4-8)

Nro 4: Nelly Vikkula: The CRPD and a paradigm shift to legal capacity: A human rights based examination of the right to equal recognition before the law of persons with intellectual disabilities in Finland (Vammaissopimus ja oikeustoimikelpoisuuden paradigmamuutos. Kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus lain edessä – ihmisoikeusperustainen tarkastelu). (2016) (ISBN 978-952-68455-3-1)

Olemme olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Ole rohkeasti yhteydessä! Tutustumme asiaasi ja arvioimme, voimmeko auttaa ja millaisin eri vaihtoehdoin ja kustannuksin. Huomioithan, että pelkkä yhteydenotto ei vielä merkitse toimeksiantoa. Toimeksiannosta sovitaan aina erikseen alkuarvion jälkeen. Pyydämme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Verkatehtaankatu 4 as. 227
20100 Turku

puhelin: 050 552 0024
s-posti: laki@kumpuvuori.fi