JULKAISUT

Vammaisoikeuden Julkaisusarja A (ISSN 2343-1857)

(Jukka Kumpuvuoren yksin kirjoittamat vammaisoikeudelliset tekstit)

Nro 1: Jukka Kumpuvuori: ”Huonot uutiset voivat hyvin odottaa.” – Selvitys vammaispalvelujutuista hallintotuomioistuimissa vuosina 2010-2014. (2015) (ISBN 978-952-68455-0-0)

 

Nro 2: Jukka Kumpuvuori: Oikeus hoitotarvikkeisiin – juridinen taustamuistio. (2018) (ISBN 978-952-68455-5-5)

 

Nro 3: Jukka Kumpuvuori: ”Suomi – Vammaisoikeuksien Mallimaa 2030 – Tiekartta Tulevaisuuteen.” (2018) (ISBN 978-952-68455-6-2)

Vammaisoikeuden Julkaisusarja B (ISSN 2343-1865)

(Jukka Kumpuvuoren yhdessä muiden kanssa kirjoittamat tai muiden yksin tai yhdessä kirjoittamat vammaisoikeudelliset tekstit)

Nro 1: Matti Suontausta: ”Joudumme irtisanomaan neljä miestä. Minä en kuitenkaan valikoi, vaan katsomme tämän korteilla.” – Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen ja työnantajana toimimisen kehittäminen. (2015) (ISBN 978-952-68455-1-7)

Nro 2: Kirsi-Maria Malmlund: ”Miksi minun pitäisi uskoa sinua? Sinisten silmieni tähden.” – Den handikappade personens rätt att bli hörd i förvaltningsärenden. (2015) (ISBN 978-952-68455-2-4)

Nro 3: Jukka Kumpuvuori (toim., tervehdykset Päivi Kaukoranta ja Martin Scheinin): Vammaissopimus Suomen oikeudessa 2016. (2016) (ISBN 978-952-68455-4-8)

Nro 4: Nelly Vikkula: The CRPD and a paradigm shift to legal capacity: A human rights based examination of the right to equal recognition before the law of persons with intellectual disabilities in Finland (Vammaissopimus ja oikeustoimikelpoisuuden paradigmamuutos. Kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus lain edessä – ihmisoikeusperustainen tarkastelu). (2016) (ISBN 978-952-68455-3-1)

Olemme olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten.