(15.2.21) Taas vierailukieltokantelu tarpeen – tällä kertaa Raumalla

 

Rauman kaupunki tiedotti internet-sivuillaan 14.2.21 ”Saga-palvelutalo Kanalinrannassa todettu viisi uutta koronavirustartuntaa – vierailukielto asetettu”.

 

Olemme tänään jättäneet kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle sen arvioimiseksi, onko Rauman kaupungin toiminta laillista. On valitettavaa, että ihmisten perusoikeuksia rajoitetaan ilman lain tukea. Jos nakerramme pala palalta oikeusvaltion tärkeintä nurkkaa, sitä että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, olemme lähempänä mielivaltaa. On tärkeää, että perusoikeuksien rajoitukset tulevat tutkituksi.” – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

Kantelu alla:

 

Kantelu 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle
Rauman kaupungin tiedotteen mukaan Saga-palvelutalo Kanalinrannassa ”Tartuntatautiviranomaiset asettaneet palvelutaloon vierailukiellon”.
Saamani tiedon mukaan päätöksen vierailukiellosta on tehnyt Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin suosituksesta.
Tartuntatautilaki eikä mikään muukaan laki mahdollista yleisiä vierailukieltoja. Ks. esim. KHO 2021:1.
Siten, vierailukielto on nähdäkseni laiton. Pyydän oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko Rauman kaupunki ja sen viranhaltijat toimineet laillisesti asettaessaan vierailukiellon. Nähdäkseni eivät ole.
pro bono publico
Turku, 15.2.21
Jukka Kumpuvuori
050 552 0024