Lakitoimisto Kumpuvuori Oy ja Kynnys ry raportoivat vammaisten asumispalveluyksikköjen vierailukielloista YK:n ihmisoikeuskomitealle – Suomen valtion on turvattava palvelut yhteisössä laitosmaisen asumisen sijaan

YK:n ihmisoikeuskomitea valvoo, että YK:n Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta (KP-sopimus) noudatetaan.

YK:n ihmisoikeuskomitea kokoontuu 1.3.-26.3.21 131. kertaa ja käsittelee tällä kertaa Suomen valtion määräaikaisraporttia.

Eurooppalaiset vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia ajavat järjestöt The Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre ja The European Network on Independent Living ovat tänään 1.2.21 jättäneet yhdessä Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n ja Kynnys ry:n kanssa oman näkemyksensä YK:n ihmisoikeuskomitealla siitä, miten Suomen valtio on noudattanut KP-sopimusta koronapandemian aikana omaksuttujen vierailukieltojen osalta. Lue englanninkielinen tiedosto tästä linkistä.

Maaliskuussa 20 Suomen valtio tosiasiassa määräsi vammaisten henkilöiden asumispalveluyksiköt vierailukieltoon. Myös ammattilaisten, esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien ja terapeuttien, pääsyä yksikköihin evättiin. Lue lisää: www.kumpuvuori.fi/vierailukieltokantelu

Valtion toimet keväällä eristivät vammaiset henkilöt yhteisöstään ja käytännössä tekivät asumispalveluyksiköistä potentiaalisia tartuntapesäkkeitä. KP-sopimus velvoittaa valtiot suojelemaan vammaisten henkilöiden oikeutta elämään. Tämä velvoite merkitsee myös epidemioiden ehkäisyä, ja muun muassa heikossa asemassa olevien ryhmien palveluista huolehtimista syrjimättömästi.

Järjestöt pyytävät ihmisoikeuskomiteaa toteamaan sopimusloukkauksen syrjintäkieltoa ja oikeutta elämään koskevin osin. Järjestöt pyytävät ihmisoikeuskomiteaa suosittelemaan Suomen valtiolle keinoja, joilla suojellaan vammaisten henkilöiden elämää pandemiatilanteessa syrjimättömällä tavalla. Järjestöt myös pyytävät ihmisoikeuskomiteaa vapauttamaan vammaiset henkilöt ja turvaamaan heille palvelut yhteisössä.

”On hienoa, että eurooppalaiset vammaisten henkilöiden oikeuksia ajavat järjestöt ovat kiinnostuneita Suomen vakavasta tilanteesta. Tilanne on samankaltainen ympäri Eurooppaa, ja ihmisoikeuksia valvovat elimet tekevät nyt tärkeää valvovaa ja ohjaavaa työtä. Suomessa luovuttiin keväällä 20 oikeusvaltioperiaatteesta, kun ilman lakipohjaa vammaiset henkilöt suljettiin asumispalveluyksikköihin. On tärkeää, että nämä toimet tutkitaan perusteellisesti”, toteaa lakimies Jukka Kumpuvuori Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:stä

”Jokaisen henkilön terveyden suojelu pandemiatilanteessa on äärimmäisen tärkeää. On kuitenkin huomattava, että terveydestä huolehtiminen voi tapahtua myös siten, että kunnioitetaan muita ihmisoikeuksia. Tämä olisi toki vaatinut erillistä suunnittelua ja varotoimenpiteitä, kuten pandemia-aikana muutenkin, mutta niiden sijaan turvauduttiin helpompaan ratkaisuun eli ovien totaaliseen sulkemiseen”, toteaa Annina Heini Kynnys ry:stä


Lisätiedot:

Jukka Kumpuvuori
toimitusjohtaja, lakimies
Lakitoimisto Kumpuvuori oy
jukka.kumpuvuori@kumpuvuori.fi
puh. 050 552 0024

Annina Heini
Suunnittelija, VTM
Kynnys ry
annina.heini@kynnys.fi
puh. 040 940 1399

 

Lakitoimisto Kumpuvuoren Logo.     Kynnys ry:n loog.