Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille koskien Lohjan kaupungin vammaispalvelun toimintaa vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun osalta (vakiotaksioikeuksien ”massatarkastus” / = vähennys) syksyn 20 / kevään 21 aikana

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy alkoi saada yhteydenottoja Lohjalta siitä, että Lohjan kaupunki oli ottanut yhtäkkiä vakiotaksioikeuksia pois niitä tarvitsevilta vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttäjiltä.

Lohjan kaupungilta saadun tiedon mukaan syyskuussa 2020 oli 82 vakiotaksioikeutettua asiakasta, kun uudelleen tarkastelun jälkeen huhtikuussa 2021 oli enää 27:llä. Ei ole uskottavaa, että yksilöllinen tarve huomioiden olisi ollut näin paljon ”perusteettomia” (kaupungin käsityksen mukaan) vakiotaksioikeuksia. Kaupunki on ilmoittanut uudelleen tarkastelun syyksi muun muassa sen, että päätökset ovat eri-ikäisiä, mikä loi tarpeen tarkistaa päätösperusteet ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden myönnetyn palvelun ja sen järjestämistavan osalta. Kun otetaan huomioon, että vammaispalvelut tulee järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan, pidän tällaista ”joukkotarkastusta” epäuskottavana tapana hoitaa vammaispalvelua. Se ei lähde yksilöllisestä tarpeesta.

Hallintolain mukaan selvä lähtökohta on, että päätöstä, johon saa vaatia oikaisua (kuten vakiotaksioikeuden lopettamispäätös), ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lohjan vammaispalvelu on kuitenkin ilmoittanut, että vakiotaksioikeutta ei jatkettu valitusprosessin ajaksi. Nähdäkseni tämä on laitonta.

Epäselvää on myös, miten sosiaalihuollon asiakkaita on informoitu asioiden etenemisestä ja pyydettyjen tarveselvitysten vaikutuksista (huomioiden sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:kin).

Pyydän valtioneuvoston oikeuskansleria tutkimaan, onko Lohjan kaupunki toiminut laillisesti.

Turku, 17.5.21
pro bono publico
Jukka Kumpuvuori