Hallinto-oikeus palautti kuntayhtymän ruotuun – omaishoidon tukea ei voinut hylätä määrärahojen puuttumiseen vedoten, kun hakemuksen käsittely oli viivästynyt kuntayhtymän toiminnan johdosta.

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 21.10.2020 nro 20/0606/2).

A:lle (s. 2012) oli haettu omaishoidon tukea 3/2019. Viranhaltija oli 7/2019 hylännyt hakemuksen. Lautakunta palautti oikaisuvaatimuksen johdosta asian viranhaltijalle uudelleen valmisteltavaksi uuden kotikäynnin ja palvelutarpeen arvioinnin tekemistä varten. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen uudelleen 10/2019. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Päätöksen mukaan omaishoidon tuen määräraha ei ole mahdollistanut uusien omaishoidon tukien myöntämistä lokakuusta 2019 alkaen, ja että A:lle voidaan hakea omaishoitoa uudelleen 1.1.2020 alkaen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen. Omaishoidon tuki pitää myöntää. Mikäli määrärahoja ei ole ollut käytettävissä hakemusprosessin alkaessa, on kyse ollut alibudjetoinnista. Kunnan tulee varata tukea varten riittävästi määrärahoja, jotta se kattaa kunnassa esiintyvän tarpeen.

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian kuntayhtymän uudelleen käsiteltäväksi omaishoidon tuen myöntämistä varten. Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

  • Viranhaltija on katsonut, että omaishoidon tuen kriteerit täyttyvät, mutta määrärahat eivät ole olleet riittävät.
  • Omaishoidon edellytysten on katsottava täyttyneen jo hakemusvaiheessa 3/2019.
  • Asiassa ei ole tullut ilmi, että asian käsittelyn viivästyminen lokakuulle olisi johtunut hakijasta. Näin ollen hakemusta ei olisi tullut hylätä valituksenalaisessa päätöksessä mainitulla tavalla määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalla ei koitunut mitään kustannuksia. Ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on päätöksiä, mistä valittaa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku