Lakitoimisto Kumpuvuori Oy luovutti 16.10.2015 oikeusministeri Jari Lindströmille selvityksen vammaispalveluvalitusten käsittelystä hallintotuomioistuimissa vuosina 2010-2014. Selvityksen mukaan vammaispalveluprosessi voi kestää hakemuksesta korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, jopa 3 vuotta. Selvityksessä esitettiin, että ko. jutut säädettäisiin kiireelliseksi. Niillä on keskeinen yhteys vaikeavammaisten henkilöiden tavalliseen elämään. OM otti pallon vastaan ja asiaa käsitellään johtoryhmässä jatkotoimien selvittämiseksi.

Lisäksi keskusteltiin tuomioistuinhenkilöstön koulutuksen tilasta, johon Lakitoimisto Kumpuvuori Oy tarjosi myös omaa panostaan.

Selvitys on kaikkien luettavissa 21.10.2015 yrityksen internet-sivuilla.

(16.10.2015) Kiitos ministerille ja muille keskustelevasta puolituntisesta !

Vasemmalta oikeusministeri Jari Lindström, Jukka Kumpuvuori, OM koulutusasiantuntija Tiina Hyvärinen, oikeusministerin erityisavustaja Leena Riekkola, Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n lakiassistentti Nelly Vikkula.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku