Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

| Meillä on tunne, että vammaisoikeudet voivat toteutua. | Me tiedämme, että vammaisoikeuksia ajaessa jää usein yksin. | Vammaisoikeudet eivät toteudu itsestään. | Olemme olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten. |Heräämme joka aamu ajamaan vammaisoikeuksia. |Vapautamme sinut tekemään omia juttujasi.|Kaikki palvelumme ovat sinua varten.|Palvelujamme on helppo käyttää.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ (MA-SU) KLO 17-18 – PUHELINNUMERO: 050 552 0024

  • Uuvuttaako kunta kysymyksillään ?
  • Eikö päätöstä kuulu ?
  • Taas turha palaveri edessä ?
  • Syrjiikö palveluntarjoaja ?
  • Eikö kuntouttavaa päivähoitoa irtoa ?
  • Hoitotuki aleni ?
  • Asumispalveluissa parantamisen varaa ?
  • En jaksa enää !

Soita Lakilinjaan !

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy tarjoaa kaikille vammaisoikeuksista kiinnostuneille Lakilinja –palvelun. Asiakas maksaa vain normaalin puhelumaksun.

LAKITOIMISTO KUMPUVUORI OY – LAKILINJA – PALVELUEHDOT 1.1.2017

1. Palvelun ylläpitäjä
Palvelua ylläpitää ja oikeudellisista palveluista vastaa Lakitoimisto Kumpuvuori Oy.

2. Palvelun asiakas
Palvelun asiakkaita ovat kaikki vammaisoikeuksista kiinnostuneet.

3. Palvelujen sisältö
Lakilinjan palveluissa käsitellään vammaisoikeudellisia asioita. Yhteydenoton yhteydessä selvitetään, onko kysymys sellainen, että sitä voidaan käsitellä Lakilinjan puitteissa. Jos kysymys ei ole tällainen, ohjataan asiakas muiden palvelujen piiriin mahdollisuuksien mukaan. Lakilinjassa ei lähtökohtaisesti käsitellä esimerkiksi rikosoikeudellisia asioita (pois lukien syrjintä), perhe- ja perintöoikeudellisia asioita (esimerkiksi testamentti), eikä siviilioikeudellisia asioita.

4. Palveluehtojen hyväksyminen
Asiakas hyväksyy Lakilinjan palveluehdot ottamalla yhteyttä Lakilinjaan.

5. Ennen yhteydenottoa palveluun
Ennen yhteydenottoa Lakilinjaan on hyvä olla mahdollisuuksien mukaan tarvittavat asiakirjat, esimerkiksi päätökset, esillä.

6. Palvelujen maksullisuus
Lakilinjan neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta. Soittamistaan puheluista asiakas maksaa normaalin puhelinmaksun.

7. Asiakkaan tiedonantositoumus
Asiakas sitoutuu oikeasisältöisen neuvonnan mahdollistamiseksi antamaan palvelun antamisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot yhteydenoton yhteydessä.

8. Asian hoitaminen
Neuvontaa annetaan niiden tietojen pohjalta, jotka asiakas antaa. Neuvontaa annetaan ammattitaitoisesti keskittyen niihin asioihin, joista palveluntuottajalla on asiantuntemusta.

9. Palvelun saatavuus
Palvelu on avoinna internetissä Lakitoimisto Kumpuvuori Oy –sivuilla ilmoitettavina aikoina. Puhelimessa on kytkettynä koputuspalvelu ja mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle soitetaan takaisin, mikäli hän ei ole päässyt läpi palveluaikaan. Takaisinsoitto ei kuitenkaan kuulu palvelun sisältöön.

Lakilinja voidaan sulkea tilapäisesti esimerkiksi loma- tai kiireaikoina ja muutoinkin tilapäisesti esimerkiksi sairaustapauksien vuoksi.

11. Salassapitositoumus ja yhteydenoton kirjaaminen
Lakilinjassa noudatetaan salassapitovelvollisuutta. Yhteydenottajan nimeä, osoitetta, eikä neuvontatapahtuman henkilöihin liittyviä tietoja ei kirjata Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n tietokantaan.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy tilastoi neuvontatapahtumia siten, että niistä kirjataan paikkakunta, sukupuoli ja neuvontateema. Lisäksi voidaaan kirjata neuvonnan juridinen sisältö. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy voi käyttää kirjattuja tietoja koulutus-, tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin (esim. sein Kysytyt Kysymykset -palsta yrityksen internet-sivuilla), kuitenkin siten, että käytöstä ei voi tunnistaa asiakasta.

12. Tietojen hyödyntäminen
Mikäli asiakas hyödyntää omassa toiminnassaan Lakilinjasta saamiaan tietoja, tulee tietoja hyödyntää niitä muokkaamatta. Tietoja ei saa näin ollen muuttaa tai vääristellä, kun niihin viitataan toisessa yhteydessä. Neuvot on tarkoitettu vain siihen tilanteeseen, joka on ollut käsillä yhteydenotossa. Lakilinja ei vastaa niiden käytöstä muussa tilanteessa tai esimerkiksi toisen henkilön tilanteessa.

13. Yhteydenotto
Lakilinjan palveluun hakeudutaan ottamalla yhteys puhelimitse numeroon 050 552 0024 joka päivä (ma-su) klo 17-18. Palvelussa on koputuspalvelu. Vastaamatta jääneisiin puheluihin pyritään soittamaan takaisin palveluajan jälkeen, mutta lähtökohtaisesti palvellaan vain niitä asiakkaita, jotka pääsevät soitollaan läpi.

14. Palvelun antamisesta kieltäytyminen
Lakilinja-palvelun antamisesta voidaan kieltäytyä jos palvelusta vastaava henkilöstä ei saa riittäviä tietoja käsiteltävästä kysymyksestä, jos asiakkaan tilanne on oikeudellisesti niin vaativa, ettei sen käsittely ole mahdollista puhelinneuvonnan puitteissa, tai jos palvelutilanne muodostaa palvelua antavalle henkilölle työsuojelullisen uhkatekijän.

15. Kohtuulliset mukautukset
Jos asiakas ei vamman tai sairauden vuoksi pysty asioimaan puhelimitse, voidaan kohtuullisena mukautuksena toteuttaa esimerkiksi sähköpostilla. Asiakkaan tulee pyytää mukautusta sähköpostitse laki@kumpuvuori.fi tai postitse Lakitoimisto Kumpuvuori Oy, Verkatehtaankatu 4, as. 227, 20100 TURKU.

Olemme olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku