Lokakuun harjoittelijalle tervetuloa !

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy ottaa kuukausittain yhden harjoittelija Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Harjoitteluohjelma on osa vammaisoikeuden tietoisuuden levittämistä. On tärkeää, että lakimiesten tulevat sukupolvet saavat kokemuksia vammaisoikeuden alalta. Lokakuussa harjoittelijana on Monica Hagsberg. Tervetuloa ! Jos sinulla on jotain ideoita, mitä voisi selvittää tai mitä tutkia, laita vinkkiä vaikka suoraan lakiassistentti@kumpuvuori.fi.

Kuva: Monica Hagsberg.

Tervetuloa Monica 🙂 – Tässä Monican terveiset. Hän joutui heti hommiin, eli lukemaan ja kertomaan kokemukset YK vammaissopimuskirjasta.

Hei!

Olen Monica Hagsberg ja työskentelen lakiassistenttina Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:ssä lokakuun ajan. Opiskelen oikeustiedettä Turun yliopistossa ja tällä hetkellä teen Pro gradu -tutkielmaa kansainvälisen oikeuden ryhmässä. Hakeuduin Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:lle harjoitteluun, sillä haluan oppia paljon enemmän vammaisoikeudesta sekä päästä avustamaan erilaisissa toimeksiannoissa, joita vammaisoikeuden saralta saattaa tulla vastaan.

Pohjatietoni vammaisoikeudesta ovat suhteellisen vähäiset. Vammaisoikeudellisia asioita ei ole juurikaan käsitelty tutkinnon peruskursseilla eikä tiedekunnalla ole tarjolla valinnaisia kursseja vammaisoikeudesta. Kursseilla, joilla käsiteltiin perus- ja ihmisoikeuksia, käytiin läpi esimerkkitapauksia, joissa vammaista henkilöä oli syrjitty mm. työnhakutilanteessa, mutta niissäkin tilanteissa tarkastelun pääaiheena oli syrjintä eikä vammaisoikeudet. Muutoin on ajoittain tullut vastaan uutisartikkeleita, joissa käsitellään vammaisoikeuksiin liittyviä asioita. Tieteellisiä vammaisoikeudellisia artikkeleita tai muita tekstejä on tullut hyvin vähän vastaan. Oma käsitys vammaisoikeuksista on lähinnä yllä mainittujen tietojen varassa ja sellainen kuva on jäänyt, että vammautuneiden ihmisten perusoikeuksien turvaamisessa on paljon parannettavaa.

Luin kirjaa nimeltä ‘United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Multidisciplinary Perspectives’ saadakseni hieman lisätietoa ja uutta näkökulmaa vammaisoikeuksista. Tekstistä jäi mieleen ainakin seuraavanlaisia seikkoja:

  • YK:n vammaissopimuksessa säädetään, että vammaisoikeudelliset asiat ja ongelmat ovat poliittisia, yhteiskunnallisia sekä kulttuurisia eivätkä ainoastaan fyysisiin asioihin liittyviä.
  • Kansainvälisessä oikeudessa syrjintäkiellon arviointi on kehittynyt niin, että ihmisiä tulee arvioida eri tavoin erilaisissa tapauksissa ja tämä on tärkeää juuri vammaisoikeudellisissa asioissa. Tämä on kuitenkin johtanut myös siihen, että on kyseenalaistettu ihmisten erilainen kohtelu. Punnintaa tehdään siis erilaisten ihmisten samanlaisen kohtelun ja erilaisten ihmisten erilaisella kohtelulla, jota kutsutaan myös positiiviseksi syrjinnäksi tai positiiviseksi erityiskohteluksi.
  • Lääketieteellinen rajoittunut näkökulma vs. sosiaalinen näkökulma vammautuneisuudesta. Lääketieteellinen rajoittunut näkökulma ei riitä turvaamaan ja näkemään vammautuneiden ihmisten oikeuksia, kun taas sosiaalinen näkökulma on avain tähän.
  • Vammaisten henkilöiden perusoikeuksien turvaamiseksi on tosissaan tehty töitä ja monissa tapauksissa kehitys parempaan on tapahtunut hiljattain; peruskoulutus, työnteko ym. Kehitettävää toki edelleen on.
  • Yksikään valtio ei ole ilmeisesti yltänyt siihen, että vammaisten henkilöiden asema valtion sisällä olisi yhdenvertainen ja syrjinnästä vapaa.

 

Tavoitteena on harjoittelun jälkeen uuden oppimisen lisäksi saavuttaa jonkinasteinen asiantuntevuus vammaisoikeudellisista tapauksista sekä niiden hoitamisesta.”