VAMMAISPALVELUT TILAAVAT YKSITYISILTÄ YRITYKSILTÄ KUUKAUSIA KESTÄVIÄ PAKKOTARVEKARTOITUKSIA VAIKEAVAMMAISTEN IHMISTEN KOTEIHIN

Sosiaalihuollon asiakkaat hämmentyneitä ja ahdistuneita kotirauhan ja yksityiselämän piiriin ulottuvista yksityisten yrityksien toteuttamista jopa kuukausien pituisista henkilökohtaisen avun tarvekartoituksista – Neljä kantelua valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tänään jättänyt neljä kantelua (kolmen eri kunnan alueelta) valtioneuvoston oikeuskanslerilla koskien samaa ilmiötä.

Vammaispalveluna toteutettavan henkilökohtaisen avun piirissä on alkanut esiintyä ”tarvekartoituksia”. Niissä yksityisen yrityksen palveluksessa oleva avustaja tulee vaikeavammaisen henkilön omien avustajien tilalle ja tekee samanaikaisesti avun tarvekartoitusta.  Kartoituksen ajaksi omat usein hyvät avustajat lomautetaan tai järjestellään muutoin pois. Kantelujen taustalla on tilanteita, joissa on pitkänkin aikaa toteutettu henkilökohtaista apua, eivätkä normit tai olosuhteet ole mitenkään merkittävästi muuttuneet. Kartoitus saattaa kestää jopa useita kuukausia.

Kantelijat ovat kokeneet kartoitusehdotukset erittäin ahdistavana ja kokeneet, että vammaispalvelu pakottaa heidät kartoituksiin uhalla, että ainakin kartoituksen kieltäytyminen johtaa palvelun heikentämiseen. Kunnat eivät ole täsmentäneet tarkemmin, mitä ne selvittävät ja olisiko selvitystä mahdollista antaa jossain muussa muodossa, esimerkiksi erikoislääkärin lausuntona.

Kartoitusehdotukset ovat kirvoittaneet useita riitoja vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja viranomaisten kesken. Eräässä tapauksessa sosiaalityöntekijä oli viestittänyt palveluntuottajalle tarvekartoitukseen liittyen ja todennut asiakkaasta: ”Voipi osoittautua tämä asiakas ns. haastavaksi tapaukseksi”.

Epäselvää on, miten laajalle mainitut yksityisten yritysten tekemät  selvitykset ovat levinneet. Kantelijoiden oikeusturva edellytti kantelujen tekemistä. Samalla saadaan yleisempikin laillisuusvalvojan näkemys tämänkaltaisiin tarvekartoituksiin.  Huolestuttavaa on, että lakimiehen yhteydenotoissa vammaispalveluihin eri kunnissa on osoittanut, että ne eivät ole selvittäneet riittävästi kartoitusten juridisia reunaehtoja. Kartoitusten yksityiskohdat ovat olleet epäselviä myös sosiaalityöntekijöille. Joissakin tapauksissa lakimiehen yhteydenottojen jälkeen kunnat ovat vetäytyneet kartoituksista.

Kanteluissa pyydetään valtioneuvoston oikeuskansleria tutkimaan, ovatko viranomaiset toimineet laillisesti. Erityisesti pyydetään selvittämään:

– voiko yksityinen yritys hoitaa viranomaisen sijasta palveluntarpeen arviointia? (onko kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta tai jopa julkisen vallan käytöstä)

– voiko viranomainen antaa tietoja asiakkaista yritykselle ennen kuin asiakas on edes suostunut kartoitukseen?

– voiko näin massiivisen kartoituksen toteuttaa, vaikka sama selvitys olisi saatavissa esimerkiksi lääkärinlausunnolla?

– ovatko kartoitukset sopusoinnussa perus- ja ihmisoikeuksina turvattujen yksityisyyden ja kotirauhan kanssa?

Mikäli sinulle on ehdotettu tällaista kartoitusta, tai sellainen on käynnissä, tai jo toteutettu, ole mielellään yhteydessä, jos koet tilanteen epäoikeudenmukaiseksi ja haluat ryhtyä toimenpiteisiin.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku