Itä-Suomen aluehallintovirasto 6.10.2020: Kuntouttava päivähoito oli myönnettävä takautuvasti

Aluehallintovirastolle osoitetussa oikaisuvaatimuksessa oli A:lle vaadittu kuntouttavaa päivähoitoa 22.5.2017 alkaen. Muutoksenhaunalaisessa viranhaltijapäätöksessä kuntouttava päivähoito oli myönnetty hakemuksen saapumispäivästä 20.6.2018 alkaen.

Aluehallintovirasto muutti oikaisuvaatimuksenalaista päätöstä siten, että kuntouttava varhaiskasvatus myönnettiin 22.5.2017 lukien.

Aluehallintovirasto totesi muun ohessa, että mikäli päivähoitoa järjestetään ensisijaisesti kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksellisten tarpeiden perusteella, kyseessä on kehitysvammalain mukainen erityishuolto.

Aluehallintovirasto katsoi asiassa esitettyjen selvitysten perusteella, että A:lle on annettu tehostettua tukea ryhmäperhepäiväkodissa keväästä 2017 alkaen, jolloin A aloitti varhaiskasvatuksen. Aluehallintoviraston mukaan varhaiskasvatuksen järjestämisen tavassa tai olosuhteissa ei ole tapahtunut 20.6.2018 mitään sellaista muutosta, että olisi perusteltua katsoa päivähoidon olevan kuntouttavaa vasta 20.6.2018 lukien. Näin ollen aluehallintovirasto muutti oikaisuvaatimuksenalaista päätöstä siten, että kuntouttava varhaiskasvatus myönnettiin 22.5.2017 lukien.

Asia hoidettiin asiakkaalle pro bono. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 16 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku