Hallinto-oikeus: Vaikeavammaisella oli oikeus kokoaikaisesti kuntouttavaan päivähoitoon erityishuoltona (siten myös maksutonta mukaan lukien kuljetukset)

Viranhaltija oli syksyllä 2014 päättänyt, että 2009 syntyneelle kehitysvammaiselle lapselle myönnetään osa-aikaisesti (ei siis kokoaikaisesti) kuntouttava päivähoito. Viranhaltijan mukaan kuntouttava päivähoito kattaa 60 % päivähoitoajasta. Lisäksi viranhaltija viittasi siihen, että päivähoidon tarve johtuu myös vanhempien työssäkäynnistä.

Asiasta valitettiin aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto kumosi kunnann päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Pääasiallisesti kehitysvammaisuudesta johtuviin palvelutarpeisiin tulee myöntää palvelu erityishuoltona. Palvelu olisi näin ollen tullut myöntää erityishuoltona.

Kunta valitti aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Kunnan mukaan alle 6-vuotiaat lapset käyvät päivähoidossa pääsääntöisesti vanhempiensa työssäkäynnin johdosta.

Hallinto-oikeus ei hyväksynyt kunnan valitusta. Hallinto-oikeus totesi, että päätöksenteossa tulee sosiaalihuollon asiakaslain perusteella noudattaa asiakkaalle edullisemman ratkaisun periaatetta ja myöntää palvelu pääasiassa noudatettavan lain perusteella. Palvelu olisi tullut myöntää erityishuoltona. Hallinto-oikeuden mukaan päivähoitoa voidaan järjestää myös vanhempien työssäkäynnistä riippumatta lapsen kuntoutuksellisten tarpeiden johdosta. Hallinto-oikeus totesi, että vaikeavammaiselle lapselle päivähoitoa voidaan jo sinänsä pitää kuntouttavana.

Hallinto-oikeuden johtopäätös oli, että päivähoito on hakijan kohdalla kirjattava erityishuolto-ohjelmaan kokoaikaisesti kuntouttavana päivähoitona.

Kyseessä oli äänestysratkaisu. Vähemmistöön jäänyt hallinto-oikeustuomari oli kunnan kanssa samaa mieltä siitä, että päivähoito ei ollut kokoaikaisesti kuntouttavaa. Tuomarin mukaan hakija tarvitsee päivän aikana myös lepohetkiä.

Kyseessä oli alaikäinen henkilö. Juttu hoidettiin oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei aiheutunut jutun hoitamisesta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku