Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kantelun Turun opetustoimen tavasta olla antamatta päätöstä kouluavustajahakemukseen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen pitää toimintatapaa erityisen moitittavana.

Tietojemme mukaan Turun perusopetukseen on vakiintunut laiton käytäntö, jossa kouluavustajaa koskeviin hakemuksiin ei tehdä kirjallista, muutoksenhakukelpoista hallintopäätöstä edes erikseen pyydettäessä. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että kouluavustajaa hakeneella ei ole ollut mahdollisuutta hakea kielteiseen päätökseen muutosta tai viedä asiaa tuomioistuimen arvioitavaksi. Kyseinen oikeusturvakeino on kategorisesti estetty jättämällä päätös antamatta.

Rintakehästä alaspäin kuvattu lapsi, joka istuu penkillä. Perusopetuslaki ei sinänsä takaa oppilaalle kouluavustajaa subjektiivisena oikeutena. Toisin sanoen huoltajilla ei ole ehdotonta oikeutta saada avustajapalveluita haluamallaan tavalla. Sen sijaan perusopetuslaki edellyttää, että huoltajille annetaan tietoa oppimisen ja koulunkäynnin mahdollisuuksista ja käytettävissä olevista tukimuodoista. Kun oppilaan huoltajilla ja koululla on erilaiset näkemykset kouluavustajatarpeesta, tulee huoltajien hakemukseen aina antaa valituskelpoinen päätös.

”Tilanteissa, joissa oppilaan ja hänen huoltajiensa näkemykset oppilaan avustajatarpeesta ovat erilaiset kuin opetuksen järjestäjällä, tulee huoltajia ohjata tekemään asiaa koskeva hakemus, jonka johdosta opetuksesta vastaava toimielin tai sen alainen viranhaltija tekee hallintolaissa hallintopäätökselle asetetut vaatimukset täyttävän, valituskelpoisen päätöksen”, apulaisoikeusasiamies Pölönen toteaa päätöksessään.

Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöstä kokouksessaan 7.10.2020.

”Oikeusvaltiossa on tärkeää, että hallinnon asiakkaat saavat asianmukaiset ja perustellut päätökset hakemuksiinsa. Turun opetustoimessa on vallinnut laiton kulttuuri, jossa ei ole tehty päätöksiä kouluavustajahakemuksiin. Onneksi nyt oikeusasiamies otti asian vakavasti ja Turun opetustoimen on pakko muuttaa hallintokulttuuriaan”, toteaa kantelun laatinut Jukka Kumpuvuori huojentuneena.

Turun lisäksi olemme tehneet vastaavan kantelun Oulun kaupungista, jossa niin ikään on jätetty valituskelpoinen päätös antamatta kouluavustajahakemukseen. Apulaisoikeusasiamies piti myös Oulun tapaa erityisen moitittavana.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös (avautuu uuteen ikkunaan)

Katso myös videomme kouluavustajan hakemisesta (avautuu uuteen ikkunaan).