KELA kuntoutuksen päätöksenteossa ovat yleistyneet arviot, joiden mukaan ”arki kuntouttaa”, ”koulu kuntouttaa” jne. Ajatuksena näissä KELAlla on, että kuntoutusta voidaan vähentää, tai kokonaan ottaa pois, kun kuntoutus tapahtuu muualla, kuin esimerkiksi fysioterapiassa. Tulkinnat ovat herättäneet ihmetystä, ja ahdistusta KELA vaativan lääkinnällisen piirissä olevien keskuudessa.

Samaan ilmiöön liittyen KELA arvio eräässä kuntoutusarviossa, että on henkilökohtaisen avustajan tehtävä ”harjoitella” vaikeavammaisen henkilön kanssa.

Tässä tapauksessa yksi KELA lääkinnällisen kuntoutuksen tavoite kuntoutussuunnitelmassa on pyörätuolista nousu ja siihen laskeutuminen, näiden helpottuminen ja varmentuminen sekä tasapainon varmentuminen.

KELA osaamiskeskuksen kuntoutusryhmän arvion mukaan: ”(…) nämä ovat asioita, joita fysioterapeutin tulee ohjata henkilökohtaiselle avustajalle (…), jotta henkilökohtainen avustaja ja asiakas harjoittelevat näitä useita kertoja päivässä.”

Kuitenkin, säännöllisessä ammatillisessa fysioterapiassa tehdään harjoitteita ammattilaisen, fysioterapeutin toteuttamana, ja valvonnassa. Toki, kotiharjoitteita voi ja pitää tehdä, mutta ei ole oikea tulkinta, että KELA ulkoistaa ammatillisen fysioterapian henkilökohtaiselle avustajalle. Usein myös kunnat terottavat, että henkilökohtaista apua ei voi käyttää lääkinnälliseen kuntoutukseen. Henkilökohtaisen avun alaan ei kuulukaan myöskään lain esitöiden mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen suorittaminen.

Vaikuttaa, että henkilökohtaisen avun tarkoitus ja sisältö eivät ole KELAlla täysin ymmärrettynä.

KELAn päätöksistä, ja arvioista tulee jatkuvasti mitä ihmeellisimpiä tulkintoja. Kannattaakin tilata KELAsta esim. kuntoutukseen tai vammaistuki-asioihin liittyvät ”KELA-sisäiset kirjaukset”. Saat ne pyytämällä KELAsta. Siellä usein näkyy se ”totuus”, mitä ei kirjoiteta päätökseen.

Hyviä KELAiluja !