Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valmistelee kantelua Valviraan. Kantelun kohteena on Kelan asiantuntijalääkäritoiminta liittyen Kela kuntoutuksen päätöksentekoon.

Kelan kuntoutuspäätöksenteko on herättänyt laajaa keskustelua. Monet kokevat, että Kela kuntoutuspäätökset eivät perustu esitettyyn omaan selvitykseen, eivätkä kuntoutussuunnitelmiin. Kelan ns. sisäisistä kirjauksista, ja päätöksistäkin, käy usein ilmi perusteita ”arki kuntouttaa”, ”koulu kuntouttaa”, ”avustaja kuntouttaa”. Nämä koetaan Kela kuntoutuksen piirissä pitkään olleiden taholla kovin vieraiksi. Myös kuntoutussuunnitelmia laativat lääkäri, ja terapiaa toteuttavat terapeutit ovat ihmeissään.

Ks. myös esim. ”avustaja kuntouttaa” :  https://www.kumpuvuori.fi/kelakuntoutushenkilokohtainenapu/.

Mikäli sinulla on mielestäni omituisia tai kohtuuttomia päätöksiä, tai asiantuntijalääkärikirjauksia, ja haluat edesauttaa kantelussa, ole yhteydessä laki@kumpuvuori.fi / 050 552 0024.

Muista, että voit tilata oman tai lapsesi kuntoutusasiaan liittyvän asiantuntijalääkärin (ja vakuutussihteerin) arvion Kelasta. Sitä ei toimiteta sinulle automaattisesti. Voit tilata sen soittamalla Kelaan, tai lähettämällä vaikka kirjeen Kelaan. ”Pyydän toimittamaan x.x.2022 kuntoutuspäätökseen liittyvät Kela-kirjaukset, ml. vakuutussihteeri- ja asiantuntijalääkärikirjukset”.

Pyrimme laittamaan kantelun vireille helmi-maaliskuussa 22.

 

’Turku, 29.1.22

Jukka Kumpuvuori