| Meillä on tunne, että vammaisoikeudet voivat toteutua. | Me tiedämme, että vammaisoikeuksia ajaessa jää usein yksin. | Vammaisoikeudet eivät toteudu itsestään. | Olemme olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten. |Heräämme joka aamu ajamaan vammaisoikeuksia. |Vapautamme sinut tekemään omia juttujasi.|Kaikki palvelumme ovat sinua varten.|Palvelujamme on helppo käyttää.

1. ALKUNEUVOTTELU ON ILMAINEN

Puhelin- ja sähköpostitiedustelut siitä, miten asiaa voitaisiin hoitaa oikeudellisesti, ovat ilmaisia. Maksullinen palvelu alkaa, kun toimeksiantosopimus on molemmin puolin hyväksytty.

2. AIKAPERUSTEINEN TOIMENPIDEVELOITUS

Pääsääntöisesti noudatamme aikaperusteista toimenpideveloitusta. Asiakkaan halutessa voidaan poikkeuksellisesti sopia kiinteähintaisesta palvelusta. Tämä on mahdollista, mikäli asia on selvä ja siihen käytettävä työmäärä ja kulut ovat kohtuudella arvioitavissa. Myös muusta maksuperusteesta sopiminen on mahdollista. Ellei muusta ole sovittu toimeksiantosopimuksessa, noudatetaan tämän hinnaston mukaista aikaperusteista toimenpideveloitusta. Asiakkaan maksaessa itse aikaperusteinen toimenpideveloitus on 250 euroa / tunti. (+ ALV 24 %).

Aikaperusteista toimenpideveloitusta laskettaessa huomioidaan asian hoitamiseen kulunut aika 5 minuutin tarkkuudella, muun muassa seuraavat asianhoidon vaiheet

Puheluihin / sähköposteihin käytettävä aika asiakkaan tai hänen edustajansa, vastapuolen, hänen edustajansa tai asiamiehensä ja todistajan tai muun hänen asemaansa rinnastettavan henkilön kanssa.

4. ASIOIDEN HOIDOSTA JOHTUVAT KULUKORVAUKSET

Asianhoidossa aiheutuvat kulut (esimerkiksi postikulut) laskutetaan toteutuneiden kustannuksien mukaan (+ arvonlisävero).

Neuvottelut asiakkaan tai hänen edustajansa, vastapuolen, hänen edustajansa tai asiamiehensä ja todistajan tai muun hänen asemaansa rinnastettavan henkilön kanssa;

Asian valmistelu ja tutkiminen, asiakirja-aineiston hankkiminen ja siihen perehtyminen;

Erilaisten kirjeiden, neuvottelumuistioiden, ratkaisujen tms. laatiminen;

Oikeudenkäyntiasioissa (haaste)hakemuksen, valituksen, vastaselityksen, kirjallisen vastauksen, lausunnon tai muun vastaavan asiakirjan laatiminen ja niiden mahdollinen täydentäminen; Muutoksenhakuasteessa valituksen ja vastauksen laatiminen ja niiden mahdollinen täydentäminen;

Koulutuksien, luentojen ym valmistelu ja toteutus

Toimistomme voi hakea asiakkaalle oikeusapua valtion varoista, mikäli asiakkaalla on siihen edellytykset. Tällöin sovelletaan oikeusavun palkkioperusteista annettua asetusta ja tuntiveloitus on tällöin 110 euroa (+ ALV 24 %). Asiakkaan tulon ja varallisuuden perusteella voi määräytyä omavastuu ja oikeusapumaksu. Omavastuun toimeksisaaja laskuttaa suoraan asiakkaalta; oikeusapumaksun laskuttaa oikeushallinto.

5. MATKAKUSTANNUKSET

Matkakustannuksista sovitaan aina erikseen. Matkakulut laskutetaan toteutuneiden kulujen (esim. junalippu / hotellimajoitus) mukaan (+ arvonlisävero). Mikäli Lakitoimisto Kumpuvuori Oy käyttää toimeksiannon hoitamiseen työntekijänsä autolla liikkumista, korvataan se 0,45 kilometriä kohti (+ arvonlisävero).

Olemme olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Verkatehtaankatu 4, as. 501

20100 Turku