Hakemuskoneen käyttöehdot

Kumpuvuoren Hakemuskone

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) määrittävät oikeutesi ja velvollisuutesi käyttäessäsi Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n (”Kumpuvuori”) tarjoamaa hakemuskonetta, joka on tarkoitettu helpottamaan vammaisten ihmisten ja vammaisperheiden elämää tarjoamalla hakemuslomakkeen vammaisoikeuksia koskevia päätöksien saamista varten. Hakemuskone on nettisivu, josta löytyy hakemuspohjia (www.kumpuvuori.fi/hakemuskone) (”Palvelu”).

Hyväksymällä nämä Ehdot, voit käyttää Palvelua saadaksesi lomakkeen hakemustasi varten sekä tietoa hakemukseen liittyen. Nämä Ehdot vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, joten mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, et voi käyttää Palvelua.

Kumpuvuoren Palvelua ei ole tarkoitettu käyttäjille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä.

Kumpuvuoren Tietosuojaselosteesta (saatavilla osoitteesta www.kumpuvuori.fi/wp-content/uploads/2020/10/Lakitoimisto-Kumpuvuori-Oy-Tietosuojaseloste.pdf)selviää, mitä henkilötietoja tai muita tietoja Kumpuvuori kerää ja käsittelee. Hyväksymällä Ehdot sitoudut lukemaan Kumpuvuoren Tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan muun muassa minkätyyppisiä tietoja Kumpuvuori kerää sekä kuinka tietoja käsitellään. Vaikka Kumpuvuoren Tietosuojaseloste ei ole osa näitä Ehtoja, eikä se luo sinulle sopimuksellisia velvoitteita, sisältää se tietoja, jotka sinun tulee käydä läpi ennen Palvelun käyttöä. Kumpuvuoren Tietosuojaselostetta sovelletaan kerättyihin tietoihin riippumatta siitä, luetko Tietosuojaselosteen vai et.

Kun käytät Palvelua mobiiliverkon kautta, Palvelusta voidaan veloittaa verkko-tai verkkovierailupalveluntarjoajien viesti-, mobiilidata-ja muita voimassa olevia maksuja. Verkkopalveluntarjoajasi saattaa kieltää tai rajoittaa Palvelun lataamista, asentamista tai käyttöä, ja jotkin tai kaikki Palvelun osat eivät välttämättä toimi verkkopalveluntarjoajasi tai laitteesi kanssa.

Palvelun käyttö

Palvelu on saatavilla Palvelua käyttäville yksityisille henkilöille tai kyseisen henkilön huoltajalle. Jos hyväksyt nämä Ehdot toisen henkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet hyväksyä Ehdot hänen puolestaan, jolloin viittauksilla ”sinuun”näissä Ehdoissa tarkoitetaan kyseistä henkilöä sekä sinua tämän henkilön huoltajana/edustajana. Palvelu tarjotaan vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Et voi myydä, siirtää, vuokrata tai antaa oikeuttasi käyttää Palvelua eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Et voi käyttää Palvelua, mikäli sinulta on aiemmin poistettu oikeus käyttää jotakin Kumpuvuoren Palvelun osaa. Jotta voit täyttää ja käyttää hakulomaketta, tulee sinun ladata se omalle tietokoneellesi ja toimittaa hakemuksesi hakemuksen käsittelystä vastaavalle viranomaiselle.

Hyväksymällä nämä Ehdot ja täyttämällä hakemuksen, sitoudut antamaan oikeat, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi tai huollettavastasi, hakemukseen. Sinä olet yksinomaisesti vastuussa, hakemuslomakkeen sisällöstä, siinä olevien tietojen oikeellisuudesta sekä hakemuksen toimittamisesta viranomaiselle, mahdollisista jatkokäsittelyistä sekä Palvelun käytöstä. Huomioithan, että viranomainen voi pyytää tarvittavia lisäselvityksiä hakemuksen käsittelemiseksi. Kumpuvuori ei ole miltään osin vastuussa hakemuksesi sisällöstä, sen toimittamisesta viranomaiselle taikka mahdollisesta jatkokäsitellystä.

Palvelu toimii itsepalveluna, mutta mikäli tarvitset esimerkiksi vammaisuutesi vuoksi kohtuullisia mukautuksia Hakemuskoneen käyttöön, niin voit olla yhteydessä Kumpuvuoreen, Kumpuvuoren yhteydenottokanavien kautta.

Huomioithan, että Palvelun käyttäminen taikka hakemuslomakkeen lataaminen ja täyttäminen ei luo minkäänlaista toimeksiantosuhdetta sinun ja Kumpuvuoren välillä. Palvelun käyttö ei tarkoita, että Kumpuvuori tai sen lakimies toimisi sinun avustajanasi. Mikäli haluat, että Kumpuvuori tai Kumpuvuoren lakimies toimii avustajanasi, olethan yhteydessä suoraan Kumpuvuoreen. Mikäli hakemuksesi hylätään voit halutessasi olla yhteydessä suoraan Kumpuvuoreen.

Hyväksymällä nämä Ehdot sitoudut olemaan muokkaamatta tai poistamatta kokonaan tai osittain hakemuslomakkeen osia tai muotoilua.

Mikäli hyväksyt nämä ehdot, Kumpuvuori antaa sinulle rajoitetun, yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, vapaasti peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua (ei kuitenkaan Palvelun lähdekoodia).

Hyväksyt myös, että Kumpuvuorella ei olevelvollisuutta käyttää tai säilyttää Palvelussa olevia tai sitä kautta jaettavia tietoja tai ylläpitää Palvelua, vaikka Kumpuvuori oman harkintansa mukaan niin kuitenkin voi tehdä.

Ymmärrät, että Palvelua on mahdollisesti päivitettävä automaattisesti, ladattava uudelleen ja/tai siitä on luotava uusia versioita tai niitä on muuten paranneltava esimerkiksi järjestelmän turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi. Nämä Ehdot eivät anna sinulle oikeutta päivityksiin, uusiin versioihin tai muihin parannuksiin, mutta Kumpuvuori voi kuitenkin tarjota niitä käyttöösi harkintansa mukaan.

Kumpuvuori voi rajoittaa, keskeyttää, irtisanoa, muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien käyttöoikeuden ilmoittamatta siitä erikseen sinulle, mikäli et noudata Ehtoja tai Kumpuvuori epäilee Ehtojen noudattamisen laiminlyöntiä tai muuta Palvelun laitonta ja/tai epäasiallista käyttöä. Kumpuvuorelle voi tällöin olla käytössään myös muita oikeussuojakeinoja, joita se voi harkintansa mukaan käyttää. Saatat menettää Palvelun käyttöoikeuden irtisanomisen tai rajoittamisen seurauksena materiaalia, sisältöä ja oikeuksia, jotka liittyvät Palvelun käyttöön. Kumpuvuori ei ole velvollinen millään tavalla korvaamaan tällaisia menetyksiä tai seurauksia sinulle.

Käyttämällä Palvelua sitoudut erityisesti siihen, että et:

  • vaikuta haitallisesti tai häiritse Palvelua tai palvelimia tai verkkoja, joiden kautta Palvelu tarjotaan;
  • välitä roskapostia, ketjukirjeitä, tai muita ei-toivottuja sähköposteja/viestintää;
  • esiinny toisena henkilönä tai muutoin vääristele yhteyttäsi henkilön tai syyllisty petokseen;
  • yritä hajottaa, takaisin mallintaa, purkaa tai hakkeroida Palvelua tai kiertää salaustekniikoita tai Kumpuvuoren lähettämien, käsittelemien tai tallentamien tietojen turvallisuustoimenpiteitä;
  • kieltäydy noudattamasta Palveluun liittyvän verkon vaatimuksia tai määräyksiä;
  • ohita teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hallita Palvelua, tai
  • tee mitään muuta näiden Ehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaista.

Voit käyttää Palvelua vain näiden Ehtojen ja soveltuvien kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun sekä Palvelun omistusoikeus (mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmistot ja media), Palvelun suunnittelu ja siihen liittyvä sisältö mukaan lukien teksti, koodi, grafiikka, ääni, video, interaktiiviset ominaisuudet ja vastaavat, sekä tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (”Kumpuvuoren omaisuus”) ovat Kumpuvuoren omistamia tai Kumpuvuorille lisensoituja tekijänoikeuksia ja immateriaalioikeuksia Suomen ja ulkomaisten lakien ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Ellei Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, Kumpuvuori ei myönnä sinulle oikeutta käyttää mitään Kumpuvuoren omaisuutta. Kaikkea antamaasi palautettaPalveluun liittyen pidetään ei-luottamuksellisena ja Kumpuvuori voi käyttää tällaista palautetta rajoittamattomasti. Selvyyden vuoksi todetaan, että yksityisiä viestejä ei kuitenkaan julkaista miltään osin.

Kolmannen osapuolen palvelut ja ehdot

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämiin verkkosivustoihin tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ylläpitämään sisältöön, jonka välityksellä voit vierailla, kirjautua ja/tai käyttää kyseisten kolmannen osapuolen palveluja.

Kolmansien osapuolten ylläpitämien verkkosivustojen, kolmansien osapuolten palveluiden ja/tai kolmansien osapuolten palveluiden sisällön käyttöön tai lisensointiin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi asianomaisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ehtoja, joiden nojallatällainen sisältö on saatavilla.

Kumpuvuori ei ota vastuuta tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja/tai sisällöstä. Jos käytät kolmannen osapuolen sivustoa tai palveluja Palvelun kautta tai kolmannen osapuolen sivustojen tai palveluiden kautta, teet sen omalla vastuullasi ja ymmärrät, että näitä Ehtoja ja Kumpuvuoren Tietosuojaselostetta ei sovelleta tällaisiin käyttämiisi sivustoihin. Vapautat nimenomaisesti Kumpuvuoren, sen edustajat, johtajat, työntekijät, toimittajat ja lisenssinantajat kaikesta kolmannen osapuolen sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä aiheutuvasta vastuusta. Linkki muuhun kuin Kumpuvuoren palveluun tai verkkosivustoon ei tarkoita sitä, että Kumpuvuori hyväksyy sivuston tai tiedot, tuotteet tai palvelut, joihin viitataan tällaisessa kolmannen osapuolen palvelussa tai verkkosivustossa.

Henkilötiedot ja turvallisuus

Kumpuvuori ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen luvattoman pääsyn, luvattoman käsittelyn, väärinkäytön sekä varmistaakseen kohtuullisen tarkkuuden henkilötietojen käsittelyssä. Kumpuvuori käyttää erilaisia tekniikoita ja käytäntöjä varmistaakseen korkean turvallisuustason. Mitkään Kumpuvuoren palvelimiin tallennetuista tiedoista eivät ole yleisesti saatavilla. Internet-palvelujen käyttö sisältää kuitenkin aina turvallisuusriskejä. Olet aina vastuussa omista laitteistasi, Internet-yhteydestäsi ja ohjelmistostasi sekä siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa Kumpuvuorille ja/tai kolmansille osapuolille.

Kumpuvuori ei tallenna mitään tietoja, joita olet lisännyt hakulomakkeeseen, mukaan lukien lomakkeen sisältöä.

Henkilötietojesi käyttöä ohjaa Kumpuvuoren Tietosuojaseloste, saatavilla osoitteessa www.kumpuvuori.fi/wp-content/uploads/2020/10/Lakitoimisto-Kumpuvuori-Oy-Tietosuojaseloste.pdf

Kumpuvuori vastaa siitä, että Palvelu ja Kumpuvuoren käyttämät laitteet ja tilat ovat asianmukaisesti suojattuja tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan. Palveluun tallennetut tiedot sijaitsevat EU/ETA alueella.

Käyttäjä vastaa omia tietojaan, mukaan lukien hakulomakkeeseen lisäämiensä tietojen, koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

Tuki ja muutokset

Kumpuvuorilla ei näiden Ehtojen mukaisesti ole velvollinen tarjoamaan tukea tai ylläpitoa Palvelulle. Kumpuvuori voi oman harkintansa mukaan tarjota rajoitettua asiakastukea Palvelulle.

Ymmärrät, että Palvelu kehittyy. Niin kauan, kuin käyttöoikeutesi Palveluun on voimassa, sinulla on oikeus käyttää Palvelun parannuksia tai päivityksiä. Kaikki parannukset ja päivitykset toimitetaan sinulle aiemman version käyttöoikeuden vaihtoon perustuen. Parannukset ja päivitykset voidaan lisensoida sinulle täydentävin tai erilaisin ehdoin.

Vastuuvapauslauseke

Kumpuvuori ei takaa, että Palvelu on keskeytyksetön, virheetön, tiettyyn tarkoitukseen soveltuva taikka sinun vaatimuksiasi vastaavia. Kumpuvuoriei myöskään takaa, että kaikki Palvelun käytön seurauksena saamasi tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia tai luotettavia. Sinä käytät Palvelun kautta saamiasi tietoja ja aineistoja, kuten hakulomaketta, omalla vastuullasi ja oman harkintasi mukaisesti.

Kumpuvuoren vastuu Palvelussa havaitusta virheestä rajoittuu Kumpuvuoren vastuulla olevan virheen korjaamiseen Kumpuvuorille sopivana ajankohtana. Kumpuvuori ei siten ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä virheen perusteella.

Vastuunrajoitus

Kumpuvuori ei vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään mm. saamatta jäänyttä tuloa tai hyötyä, tiedon muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvaa vahinkoa, sopimuksellisia vastuita kolmatta osapuolta kohtaan sekä muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Edellä tässä kohdassa mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta vahinkoihin, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Vahingonkorvausta on vaadittava Kumpuvuorilta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapahtuma havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

Ylivoimainen este

Kumpuvuori ei ole vastuussa viivästyksistä, velvoitteiden suorittamatta jättämisistä, tai laiminlyönneistä, jotka johtuvat syistä, jotka ovat Kumpuvuoren kohtuullisen valvonnan ulkopuolella, mukaan lukien mutta ei rajoittuen syyhyn, joka on Kumpuvuoren valvonnan ulkopuolella kuten sota, terrorismi, mellakat, vientikiellot, siviili-tai sotilasviranomaisten toimet, epidemiat, pandemiat, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, lakot tai kuljetusmahdollisuuksien, polttoaineen, energian, työvoiman tai materiaalien puute.

Palvelun tarjoaminen ja irtisanominen

Sinä voit lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa. Kumpuvuori voi irtisanoa tai keskeyttää pääsysi Palveluun välittömästi, jos sinä rikot näitä Ehtoja.

Kaikki näiden Ehtojen lausekkeet, joiden tarkoituksensa mukaisesti tulee säilyä voimassa irtisanomisen jälkeen, ovat voimassa myös irtisanomisen jälkeen, mukaan lukien ja ilman rajoituksia, immateriaalioikeuksia koskevat lausekkeet, vastuunvapautuslausekkeet, vastuunrajoituslausekkeet sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua koskevat lausekkeet.

Kumpuvuori voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelua, lopettaa Palvelun tai Palvelun ominaisuuksien tarjoamisen sinulle tai kaikille käyttäjille yleisesti tai luoda käyttörajoituksia Palvelulle. Kumpuvuori voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa tai keskeyttää pääsysi Palvelun mistä tahansa syystä ilman ilmoitusta ja vastuuta, myös tilanteessa, jossa arviomme perusteella rikot näitä Ehtoja, ellei Palvelun erityisehdoissa toisin mainita.

Yleistä

Kumpuvuori voi siirtää tai delegoida Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle tai yhteisölle, milloin tahansa ja ilman suostumustasi.

Kumpuvuorilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan ilmoitetusta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua muutosta koskevan viestin lähettämisestä sinulle. Jos sinä et hyväksy uusia Palvelun ehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttö. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. Kumpuvuorilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja edellä mainitusta ilmoitusajasta riippumatta, jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, tai jos muutos ei olennaisesti lisää sinun velvollisuuksiasi tai vähennä sinun oikeuksiasi.

Palvelun sisältöön, toiminnallisuuksiin ja tekniseen toteutukseen voi tulla muutoksia. Kumpuvuorilla on myös oikeus lopettaa Palvelu tai sen osan tarjoamisen perustellusta syystä. Tällaisena syynä voidaan esimerkiksi pitää lain muutosta tai viranomaispäätöstä taikka Kumpuvuoren päätöstä lopettaa Palvelu. Kumpuvuori pyrkii ilmoittamaan olennaisista muutoksista Käyttäjälle etukäteen. Kumpuvuorilla on oikeus muuttaa Palvelua tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli muutos on tarpeen esimerkiksi lainsäädännön muutoksista taikka tietoturvasyistä tai muista vastaavista syistä johtuen.

Kumpuvuori ei missään tilanteessa ole velvollinen korvaamaan sinulle Palvelun lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Kumpuvuori pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtojen osia, milloin tahansa. Hyväksyt tällaiset muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. Kumpuvuori ilmoittaa kuitenkin sinulle kaikista olennaisista Ehtojen muutoksista. Mikäli et missään vaiheessa hyväksy voimassa olevia Ehtojamme tai muita Kumpuvuoren käytäntöjä tai sääntöjä, jotka koskevat Palvelun käyttöä, käyttöoikeutesi Palveluun lakkaa välittömästi ja sinun on välittömästi lopetettava Palvelun käyttö. Tarkista Palvelut säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla voimassa olevista Ehdoista.

Jos jokin näiden Ehtojen lauseke katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta muiden lausekkeiden pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Riidanratkaisu ja soveltuva lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintalausekkeita koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Näistä Ehdoista tai Palvelusta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yksimielisyyteen, ratkaistaan asia lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Helsingissä noudattaen keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Välimiesmenettely ja välitystuomio ovat salassa pidettävää tietoa.

Yhteystiedot:

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy
Y-tunnus: 2715864-1
Osoite: Verkatehtaankatu 4 as. 228, 20100 Turku, Suomi
www:kumpuvuori.fi

Lataa käyttöehdot