(9.9.20) Valitus kunnan lautakuntaan: Kehitysvammainen aikuinen henkilö ei pääse kongressimatkalle Ahvenanmaalle, koska ei saa riittävää henkilökohtaista apua.

 

Onko sinulla kokemuksia kehitysvammaisten aikuisten henkilöiden matkustamisesta / henkilökohtaisen avun saamisesta siihen? Kerro !

 

Kehitysvammainen aikuinen henkilö A asuu Espoossa. A olisi halunnut osallistua X ry kongressiin Ahvenanmaalla lokakuussa 2020.

 

Kun riittävää henkilökohtaista apua ei ole valittajalle kunnan taholta myönnetty, ei valittaja voi osallistua kyseiseen kongressiin.

A tarvitsee apua 24/7.

 

A:n edunvalvoja-isä haki A:lle kunnalta (Espoo) vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua 24/7 ko. matkalla.

 

A:lle myönnettiin vain päiväaikaisia tunteja jonkun verran lisää. A jäisi ilman päiväaikaista avustamista suurelta osin ja ilman yöaikaista avustamista.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki tänään 8.9.20 oikaisuvaatimuksen. Vaatimuksena oli, että A:lle myönnetään vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua 24/7 ko. matkan ajaksi.

 

Toki selvää on, että vedottiin yksilölliseen tarpeeseen, joka on 24/7. Sen lisäksi vedottiin YK vammaissopimukseen seuraavasti:

 

5 artikla (tasa-arvo ja yhdenvertaisuus): Viranhaltijapäätös syrjii valittajaa tämän vammaisuuden perusteella. Pelkästään se, että valittajalla on kehitysvamma, aiheuttaa sen, että hän ei saa tarvitsemaansa apua.

 

18 artikla (liikkumisen ja kansalaisuuden vapaus): Viranhaltijapäätös rajoittaa valittajan liikkumista Suomen sisällä kotikuntansa sisällä ja vieläpä Ahvenanmaalle.

 

19 artikla (eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä): Viranhaltijapäätös rajoittaa valittajan mahdollisuutta osallistua yhteisön toimintaan ja lähteä matkaan muiden kanssa.

 

On kummallista, että kehitysvammaiset aikuiset eivät saa elää omaa elämäänsä, kuten haluavat. Vaan, ovat sidottuja ”aikuisiin”(!) vanhempiinsa, jotka osaltaan toteuttavat niitä palveluja, joista hyvinvointivaltiomme pitäisi huolehtia.

 

Onko sinulla kokemuksia kehitysvammaisten aikuisten henkilöiden matkustamisesta / henkilökohtaisen avun saamisesta siihen? Kerro !

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku