Lisäkommentti kuntouttavan päivähoidon leikkauksiin
Kuntouttava päivähoito on paljon muuta, kuin ”maksuton varhaiskasvatus”.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tosiaan tiedotteessaan budjettiriihestä todennut:
 
”Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee vammaispalvelulain uudistusta. Hallitus on päättänyt, että uudistuksen yhteydessä vammaisten lasten oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen laajenee. Nykyisellään oikeus koskee vain kehitysvammaisia lapsia. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi uudistuksessa lähtökohdaksi otetaan se, että perustasoa korkeampaa vammaistukea saavilta lapsilta ei perittäisi varhaiskasvatuksen maksuja. Maksutason alenema kompensoidaan kunnille. Uudistetun vammaispalvelulain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021.”
 
Edelleen on täysin epäselvää, mitä tämä tarkoittaa, koska tiedotteessa ei sitä kerrota. Se selviää, kun vammaispalvelulain hallituksen esitys tulee julkiseksi. Kyse voi olla vain maksupolitiikasta, jolloin kyse on selvästä palveluleikkauksesta.
Jos ja ilmeisesti kun kuntouttavan päivähoidon saamisedellytyksenä on suoraviivaisesti perustasoa korkeampi alle 16-vuotiaan vammaistuki, on kyseessä selvä heikennys nykytilaan, jossa palvelun saamisen edellytyksenä on yksilöllinen kuntoutustarve. Kun samaan aikaan KELA on voimakkaasti tiputtanut vammaisia lapsia perusvammaistuen piiriin, tarkoittaa kyseinen muutos käytännössä kuntouttavan päivähoidon loppumista runsaalta joukolta erityislapsia.
 
Mainittu lainaus antaa myös ymmärtää, että kyse on vain maksuvapautuksesta, eikä kokonaisvaltaisesti kuntouttavan päivähoidon palvelusta, johon voi sisältyä myös avustajapalvelu tarvittaessa ja kuljetukset päivähoitoon.
Kun kuitenkaan tämän enempää tietoa ei ole käytettävissä, ei ole tiedossa, kaavaileeko hallitus kuntouttavan päivähoidon jatkamista vai lopettamista, koska se ei ole tiedotteessaan maininnut siitä oikeastaan mitään, vaan ainoastaan ”maksuttomasta varhaiskasvatuksesta”.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku