VIRANHALTIJALLA EI PUHEVALTAA – KORKEIN HALLINTO-OIKEUS JÄTTI KUNNAN VALITUKSEN TUTKIMATTA

– Kunta joutuu palauttamaan tuhansien eurojen laittomasti perityt päivähoitomaksut

 

Eilen uutisoi uppiniskaisesta kunnasta. Kunta oli tehnyt vielä hallinto-oikeuden valittajalle myönteisen päätöksen jälkeen uuden kielteisen päätöksen samalla perusteella kuin aiemmin.

 

Lisää kokemuksia valittamisesta: A:lle haettiin kuntouttavaa päivähoitoa kehitysvammalain mukaisena palveluna. Sosiaaliohjaaja teki 12/2013 hylkäävän päätöksen.

 

Aluehallintovirasto kumosi kunnan päätöksen 3/2014 ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi: päivähoito oli kuntouttavaa ja kehitysvammalain mukaan A:lle myönnettävää (ja siten maksutonta).

 

Kunta valitti aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy edusti A:ta hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n tuli saada päivähoito kuntouttavana erityishuoltona. Hallinto-oikeus määräsi kunnan välittömästi toimeenpanemaan päätöksen. Päivähoidon maksuja ei vielä kuitenkaan määrätty palauttamaan, vaan ne saivat odottaa päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Kunta valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus päätti eilen 10-sivuisessa päätöksessään, että itse asiassa kunnan viranhaltijalla, joka oli tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei ollut toimivaltaa edustaa kunnan sosiaali- ja terveyslautakuntaa.

 

Näin ollen, kunnan valitus jätettiin tutkimatta ja hallinto-oikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi.

 

Kunnan tulee palauttaa päätöksen perusteella laittomasti perityt päivähoitomaksut, eli tuhansia euroja.

 

Jutut ajettiin maksuttoman oikeusavun turvin. A:lle ei koitunut asian hoitamisesta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku