Kantelu

Itä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Kantelu koskee Kuopion vammaispalvelun nettisivuja ja myös sitä myöden epäilyä itse henkilökohtaisen avun järjestämistavoista.

 

Kuopion kaupungin vammaispalveluista kertovalla nettisivulla:

 

https://www.kuopio.fi/henkilokohtainen-apu

 

todetaan henkilökohtaisesta avustaja: ”Kuopiossa henkilökohtainen apu toteutetaan avustajakeskuksen kautta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana”.

 

Koko sivusto perustuu siten siihen, että työnantajamalli on ainoa vaihtoehto. Tämä ei ole oikean tiedon välittämistä. Henkilökohtaisen avun järjestämistapa (työnantajamalli, palveluseteli, ostopalvelu, kunnan oma toiminta) on valittava yksilöllisen tarpeen mukaan. Sosiaalihuollon asiakkaille on annettava tietoa eri vaihtoehdoista. Kunnan tiedotuksen tulee olla ajantasaista ja oikeaa.

 

Vielä pelottavampaa, kuin väärän tiedon antaminen, on sen ajatteleminen, onko itse myöntämiskäytäntö tosiasiassa näin rajaava. Eikö muita järjestämistapoja ole käytössä ja vaikka olisikin, eikö niistä aidosti kerrota ja tiedoteta asiakkaita, kuten muun muassa sosiaalihuollon asiakaslain 5 § edellyttää.

 

Pidän Kuopion vammaispalvelun toimintaa laittomana. Pyydän kunnioittavasti aluehallintovirastoa tutkimaan toiminnan laillisuuden.

 

Turku, 9.6.2019

Jukka Kumpuvuori

 

LIITE: Ko. nettisivuston sisältö 9.6.2019.