Kantelu

Itä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Koskien Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ESSOTEn vammaispalvelujen nettisivuilla olevaa tiedotusta henkilökohtaisesta avusta.

 

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/vammais-ja-kehitysvammapalvelut/henkilokohtainen-apu/

 

Sivuston mukaan:

 

”Henkilökohtainen apu toimii yleisimmin Essoten alueella työnantajamallilla, jolloin vaikeavammainen henkilö toimii avustajan työnantajana sillä viikko- tai kuukausituntimäärällä, joka hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty.”

 

”Henkilökohtaisen avun palvelua on mahdollista saada myös palvelusetelillä. Palveluseteli on tarkoitettu äkillisiin ja lyhytaikaisiin avustajatarpeisiin, esimerkiksi vakituisen avustajan sairastuessa tai myönnettäessä henkilökohtaista apua pieniin tuntimääriin.”

 

Vammaispalvelulain mukaan järjestämistapa valitaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kunta ei voi toimivaltansa puitteissa tehdä mainittuja rajauksia palvelusetelin käyttöön (rajaus äkillisiin ja lyhytaikaisiin avustajatarpeisiin jne), vaan jos yksilöllinen tarve sitä vaatii, tulee henkilökohtainen apu järjestää muullakin kuin työnantajamallilla, myös muissa, kuin äkillisen tarpeen ym. tapauksissa.

On tärkeää ja laillista, että sosiaalihuollon asiakkaille annettava tieto ja kunnan tieto on oikeaa ja ajantasaista.

 

Pidän ESSOTEn vammaispalvelun toimintaa laittomana. Pyydän kunnioittavasti aluehallintovirastoa tutkimaan toiminnan laillisuuden.

 

Turku, 9.6.19

Jukka Kumpuvuori

 

LIITE: ko. nettisivuston sisältä 9.6.19.