KANTELU

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle

 

https://www.laukaa.fi/sites/default/files/laukaan_kunnan_vammaispalveluohjeet.pdf

 

Ohjeen mukaan (vielä alleviivattuna): ”Henkilökohtainen apu ei koske toisen henkilön antamaa hoivaa ja huolenpitoa tai valvontaa”.

 

Esimerkiksi KHO 2012:36 vuosikirjaratkaisussaan korkein hallinto-oikeus on todennut ”Se seikka että hakija tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut esteenä avun myöntämiselle”.

 

Vaikka HE 166/2008 vp. todetaankin, että jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulisi siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla, ei tästä voida tehdä niin jyrkkää päätelmää, kuin Laukaan kunta on tehnyt. Laissa ei ole perusteita kunnan tulkinnalle ja lisäksi KHO on tulkinnut nimenomaan päinvastoin, kuin kunta.

 

Nähdäkseni Laukaan kunnan vammaispalvelun ohje on laiton ja harhaanjohtaa sekä sosiaalihuollon asiakkaita että mitä ilmeisemmin myös sosiaalityötä ko. kunnassa tekeviä viranhaltijoita.

 

Pyydän aluehallintovirastoa tutkimaan, onko Laukaan kunnan toiminta laillista.

 

Turku, 9.6.2019

Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 27

20100 TURKU

050 552 0024

jkumpuvu@gmail.com

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku