Kirkkonummi perii laittomia maksuja kuntouttavasta päivähoidosta? – kantelu oikeusasiamiehelle

 

Asiakaskontaktin kautta sain tiedon Kirkkonummen sivistystoimen päätöksestä. Tiedon mukaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on päättänyt 2.5.2018 § 21 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen. Ohessa tiedote asiasta. Uuden linjauksen mukaan ”Vaikeasti kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus on maksutonta 25h/viikko, mikäli varhaiskasvatus on lapsen erityishuoltosuunnitelmassa määritelty kuntouttavaksi toiminnaksi. Yli 25h/viikko varhaiskasvatuksesta peritään normaali varhaiskasvatuksen asiakasmaksu”.

 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5af18e1ac910589243001b12/1.8.2018_Varhaiskasvatuksen_asiakasmaksut.pdf

 

Kuitenkin, kunnassa on lapsia, joille on myönnetty erityishuoltona kokoaikaisesti kuntouttava päivähoito. Tämä asia päätetään sosiaalitoimen taholla erityishuolto-ohjelmassa. Jos tähän tulisi muutoksia, tulisi ne tehdä yksilötasolla palvelusuunnittelu- ja päätösprosessin kautta.

 

Nyt asiasta on tosiasiassa päätetty hallinnonalalla, jolla ei ole toimivaltaa asiassa. Kunnalla ei ole muutoinkaan toimivaltaa päättää yleisesti tällaisesta linjauksesta maksun suhteen. Kun kuntouttava päivähoito on määritelty erityishuolto-ohjelmassa, eikä siinä ole rajauksia, on se toki maksutonta kokonaisuudessaan.

 

Pyydän oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Kirkkonummen kunta ja sen viranhaltijat toimineet laillisesti.

 

Turku, 9.6.2018

pro bono publico

Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku