Kirkkonummi perii laittomia maksuja kuntouttavasta päivähoidosta? – kantelu oikeusasiamiehelle

 

Asiakaskontaktin kautta sain tiedon Kirkkonummen sivistystoimen päätöksestä. Tiedon mukaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on päättänyt 2.5.2018 § 21 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen. Ohessa tiedote asiasta. Uuden linjauksen mukaan ”Vaikeasti kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus on maksutonta 25h/viikko, mikäli varhaiskasvatus on lapsen erityishuoltosuunnitelmassa määritelty kuntouttavaksi toiminnaksi. Yli 25h/viikko varhaiskasvatuksesta peritään normaali varhaiskasvatuksen asiakasmaksu”.

 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5af18e1ac910589243001b12/1.8.2018_Varhaiskasvatuksen_asiakasmaksut.pdf

 

Kuitenkin, kunnassa on lapsia, joille on myönnetty erityishuoltona kokoaikaisesti kuntouttava päivähoito. Tämä asia päätetään sosiaalitoimen taholla erityishuolto-ohjelmassa. Jos tähän tulisi muutoksia, tulisi ne tehdä yksilötasolla palvelusuunnittelu- ja päätösprosessin kautta.

 

Nyt asiasta on tosiasiassa päätetty hallinnonalalla, jolla ei ole toimivaltaa asiassa. Kunnalla ei ole muutoinkaan toimivaltaa päättää yleisesti tällaisesta linjauksesta maksun suhteen. Kun kuntouttava päivähoito on määritelty erityishuolto-ohjelmassa, eikä siinä ole rajauksia, on se toki maksutonta kokonaisuudessaan.

 

Pyydän oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Kirkkonummen kunta ja sen viranhaltijat toimineet laillisesti.

 

Turku, 9.6.2018

pro bono publico

Jukka Kumpuvuori