Kunta yritti kiertää kuntouttavan päivähoidon myöntämistä – AVI määräsi sen myönnettäväksi

 

(Itä-Suomen aluehallintovirasto, 30.4.2020 ISAVI/1779/2020).

 

A:lle haettiin erityishuoltolain mukaista kuntouttavaa päivähoitoa ja muutakin tarpeen mukaista erityishuoltoa.

 

Kunta hylkäsi hakemuksen. Päätöksen mukaan A:lle varhaiskasvatuksessa järjestetyt tukimuodot ja puheterapia ym. ovat riittävät tukemaan A:n puheen kehitystä. Erityisiä perusteita erityishuoltolain perusteella järjestettävään maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon ei ole. A saa riittävät tukipalvelut jo voimassa olevien tukimuotojen avulla. A on tullut varhaiskasvatuksen piiriin vuoden vanhana vanhempien työssäkäynnin vuoksi ja perheen varhaiskasvatuksen tarve on edelleen vanhempien työssäkäynti.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon.

 

Aluehallintovirasto kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ottaen huomioon, että A on erityishuoltolain tarkoittama henkilö, jolla on oikeus erityishuoltolain mukaiseen kuntouttavaan päivähoitoon ja muihin tarpeen mukaisiin palveluihin.

 

AVI mukaan:

 

  • Oikeuskäytännön mukaan päivähoito on myönnetty erityishuoltolain mukaisena maksuttomana erityishuoltona, jos päivähoidon tarve johtuu ensisijaisesti lapsen kehitysvammaisuudesta ja kuntoutuksen tarpeesta.

 

  • A:lla ei ole kehitysvammadiagnoosia. Kuitenkin AVI katsoi A:n olevan erityishuoltolain tarkoittama henkilö, ensisijaisesti puheen kehityksen viive johti tähän johtopäätökseen.

 

  • AVI korosti, että kunta ei voi tehdä erityishuollon toteuttamisen kannalta tarpeellisesta palvelusta maksullista järjestämällä vastaavaa palvelua varhaiskasvatuslain taikka muun yleislain mukaisena ja siten maksullisena. Erityishuoltolain toissijaisuussääntöä ei tule soveltaa siten, että vammainen henkilö joutuu yleislain nojalla järjestettäessä epäedullisempaan asemaan kuin jos hänelle myönnettäisiin samat palvelut toissijaisen lain nojalla.

 

Asia hoidettiin maksuttomasti. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku