Voitto vakuutusoikeudessa puheterapiajutussa – KELA mukaan ”kuntouttava arki omaan tahtiin” kuntouttaa

 

(Vakuutusoikeus, 10.2.20, dnro 4572/2019/647).

 

A:lle (s. 2005) haettiin KELAlta kuntoutussuunnitelman perusteella puheterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

 

KELA päätöksen mukaan kuntoutus ei ole tarpeen KELA kuntoutuslaissa tarkoitetulla tavalla arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista varten.

 

KELAn mukaan A on ”puhelias”.

 

KELAn mukaan ”kuntouttava arki ja sen tukitoimet mahdollistavat A:n kehittymisen omaan tahtiin myös puheen osalta”. Puheterapian avulla ei ole KELA mukaan odotettavissa lisähyötyä osallistumiseen ja suoriutumiseen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunta hylkäsi valituksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti vakuutusoikeuteen.

Vakuutusoikeus kumosi lautakunnan ja KELA päätökset ja palautti asian KELAan uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden mukaan A:lla oli oikeus ajalla 1.1.2019-28.2.2020 haettuun määrään puheterapiaa KELA kuntoutuksena. Päätös tuli postissa 9.3.2020, joten kuntoutussuunnitelmakausi oli jo mennyt. Toivottavasti päätöksellä on vaikutusta, jos A:lle haetaan uudelleen puheterapiaa. Kuitenkin esimerkki siitä, miten KELA voi väistää kuntoutuksen järjestämisvastuunsa lopullisesti tekemällä kielteisen päätöksen ja ajan kuluessa.

 

Vakuutusoikeuden mukaan kuntoutussuunnitelman mukaista puheterapian jatkamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja A:lle perustellusti tarpeellisena.

 

Asia hoidettiin maksutta. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia toimeksiantoja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku