Kunnan mukaan päivähoito on kuntouttavaa, muttei silti myöntänyt sitä erityishuoltona ja peri palvelusta maksuja – asia piti kierrättää AVI kautta, joka muutti päätöksen hakijan eduksi

 

(Itä-Suomen aluehallintovirasto ISAVI/9441/2019).

 

A:lle haettiin erityishuoltolain mukaista kuntouttavaa päivähoitoa.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon: A on selvästi oikeutettu kyseiseen palveluun. Pelkästään viittauksella yleislainsäädäntöön eikä muutoinkaan A:n kohdalla voida kuntouttavaa päivähoitoa hylätä.

 

Kunnan vastineen mukaan palvelusuunnitelmassa päivähoidon osalta todetaan, että A on aloittanut kahden vuoden iässä päivähoidon perhepäivähoidossa vanhempien työssäkäynnin vuoksi. Päivähoito päiväkodissa on alkanut elokuussa 2018. Kunnan mukaan päivähoito on kuntouttavaa päivähoitoa, mutta kuitenkin, A:lle on järjestetty riittävät palvelut ja saatujen selvitysten perusteella voidaan arvioida, ettei hänellä ole erityishuollon tarvetta eikä tarvetta laatia yksilöllistä erityishuolto-ohjelmaa.

 

Aluehallintovirasto kumosi päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi siten, että erityishuolto-ohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon, että A on erityishuoltolain tarkoittama henkilö, jolla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa perusteella erityishuoltolain mukaiseen kuntouttavaan päivähoitoon hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

 

AVI korosti, että erityishuoltolain mukaisten palvelujen saaminen ei edellytä tiettyä diagnoosia, vaan todettua tarvetta kyseisiin palveluihin.

 

AVI totesi, että kunta ei voi tehdä erityishuollon toteuttamisen kannalta tarpeellisesta palvelusta maksullista järjestämällä vastaavaa palvelua varhaiskasvatuslain tai muun yleislain mukaisena ja siten maksullisena.


AVI katsoi, että A:n kohdalla on kyse kuntouttavasta päivähoidosta, ja että häntä voidaan pitää erityishuoltolain tarkoittamana henkilönä, ja että hänen olisi tullut saada maksutonta päivähoitoa hakemuksen mukaisesti.

 

Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia asian hoidosta. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku