Kehitysvammahuollon alasajo alkanut. Esimerkiksi nyt Kuopiossa suuri huoli erityishuoltolain mukaisten palvelujen mahdollisesta heikentämisestä. Kantelu oikeusasiamiehelle.

Lainsäätäjä on yrittänyt yhdistää vammaispalvelulakia ja kehitysvammalakia jo 15 vuotta. Nyt ollaan lähellä onnistumista. Ongelmana on, että osa kehitysvammalain = erityishuoltolain mukaisista palveluista poistuu. Esimerkiksi nykyisin on mahdollista saada hyvinkin erityisiä ja yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluja, kuten terveydenhuollon palveluja ja ”Kuopion mallin” mukaisia, toimivia, lasten hoiva-apu-palveluja. Nyt kun kunnat yrittävät näitä heikentää, vieläpä taloudellisilla perusteilla, ennen lakien yhdistämistä, mitä sitten tapahtuukaan lakien yhdistämisen jälkeen? Olisi todella tärkeää lakiuudistuksen yhteydessä varmistaa, ettei kehitysvammaisille tärkeitä palveluja karsiudu. Olisi myös keskeistä, ja YK vammaissopimuksen velvoite, että vammaisia henkilöitä kuultaisiin asioiden valmisteluvaiheessa, eikä vasta sitten, kun asiat on tosiasiassa päätetty. On lisäksi tärkeää, että jokaiselle tehdään yksilölliset palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmat ja ennen kaikkea uudet hallintopäätökset, joista on oikeus hakea muutosta.” – pohtii kantelun laatinut, Kuopiosta huolestuneita viestejä saanut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

KANTELU (ks. kantelu kuopio erityishuolto

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Aihe: Kuopion vammaispalvelun toiminta erityishuoltolain mukaisten palvelujen järjestämisessä.

 

Lakitoimistoomme on tullut huolestuneita yhteydenottoja Kuopion kaupungin vammaispalvelun asiakkailta.

 

Olen tiedustellut (liite) huolenaiheista kummunneita kysymyksiä 4.2.20 ja saanut vastaukset (liite) 5.2.2020.

 

Erityisesti huoleni ja kanteluni koskee sitä, että erityishuoltolain mukaisia palveluja heikennetään taloudellisilla perusteilla. Kuten olen kysymyksessäni kaupungille todennut, erityishuoltolain mukaiset palvelut ovat sosiaalihuollon asiakkaiden subjektiivisia oikeuksia, eli niiden toteuttamisessa kunta ei voi vedota määrärahojen puutteeseen. Palvelut tulee järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan.

 

Vastauksessaan 5.2.20 Kuopion kaupunki toteaa, että se ei ole poistamassa erityishuollon lakisääteistä järjestämisvastuuta, mihin sillä toki ei käsittääkseni olisi toimivaltaakaan, kun lainsäädäntövalta on edelleen eduskunnassa, eikä Kuopion kaupungilla.

 

Vastauksessaan Kuopion kaupunki toteaa myös esimerkiksi, että lasten hoiva-apu on ollut ”poikkeuksellinen ns. Kuopion malli järjestää tukea vammaispalvelujen asiakkuudessa olevien lasten perheille. Tämän mallin uudistamista lähdetään nyt arvioimaan yhteistyössä asiakasperheiden kanssa. (…) Kuopion kaupungissa on ollut käynnissä yt-menettely, joka velvoittaa, että aina ensin käydään oman henkilöstön kanssa mahdollisia kehittämisasioita ja muutoksia läpi.” Jos tällainen ”poikkeuksellinen” malli on ollut, ei sitä voi poistaa taloudellisilla perusteilla, vaan jatkaa toimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

Samaan aikaan lehtitietojen perusteella ”Tausta on kuntien taloustilanteessa. Tarkistetaan, miten saamme kustannustehokkaasti lakisääteiset palvelut hoidettua”. (liite).

 

Käytettävissä olevien tietojen puitteissa vaikuttaa siltä, että Kuopion kaupunki on suunnittelemassa erityishuoltolain mukaisten subjektiivisten oikeuksien karsimista/heikentämistä taloudellisilla perusteilla. Tämä ei nähdäkseni ole yhteensopiva erityishuoltolain mukaisten palvelujen subjektiivisen oikeuden luonteen kanssa, eikä myöskään sosiaalisten oikeuksien heikennyskiellon kanssa, joka myös sitoo osana valtiota Kuopion kaupunkia. On keskeistä arvioida ja tehdä myös laillisuusvalvonnan keinoin johtopäätökset sen osalta, että Kuopion vammaispalvelu ei vähennä tai heikennä erityishuoltolain mukaisia palveluja taloudellisilla perusteilla, kun kyseessä ovat subjektiivisen oikeuden alaiset palvelut.

 

Palvelut tulee järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan. Muutostilanteissa tulee tehdä asiamukainen palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnittelu. Jo myönnettyihin palveluihin ei voida puuttua, jos olosuhteet ovat samat, eikä normiympäristö ole muuttunut, kuten ei ole (luottamuksensuoja).

 

YK vammaissopimuksen mukaan vammaiset henkilöt tulee osallistaa kaikkeen, mikä koskee heitä. Kuopion vammaispalvelun asiakkaat ovat meille tulleiden viestien perusteella kokeneet, että tässä ei olla onnistuttu. Muun muassa on epäilyjä, onko 12.2.20 järjestettävään tilaisuuteen kutsuttu kaikki erityishuollon piirissä olevat ja potentiaalisesti sosiaalihuollon tietojen mukaan ko. palvelujen piiriin kuuluvat. En löytänyt ko. kutsua Kuopion vammaispalvelujen nettisivuilta, vaikka se siellä olisikin.

 

Pyydän kunnioittavasti eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Kuopion kaupungin / vammaispalvelun toiminta laillista yllä olevan toiminnan osalta.

 

Turku, 9.2.20, pro bono publico

Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 TURKU

laki@kumpuvuori.fi

050 552 0024

 

LIITTEET:

 

  1. Kysely Kuopion kaupungille 4.2.2020.
  2. Kaupungin vastaus 5.2.2020.
  3. Lehtijuttu, Savon Sanomat: ”Kuopio leikkaamassa kehitysvammaisilta”. 9.2.2020.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku