Lakitoimisto Kumpuvuori Oy tekee yhteistyötä Coloplast Oy:n kanssa hoitotarvikeoikeuksien saralla.
Oikealla hoidolla ja hoitotarvikkeella voidaan helpottaa ja parantaa niitä tarvitsevan henkilön elämää. Sekä yksilö, että yhteiskunta hyötyy siitä, että jokainen saa käyttöönsä toimivimman ratkaisun. On myös jokaisen etu, että ymmärrettävää tietoa hoidon ja tarvikkeiden saatavuudesta on saatavilla helposti. Hoitotarvikeoikeustiedotteeseen (LUONNOS ALLA) on koottu asiaan liittyviä faktoja ja ohjeita. Kommentoi vapaasti (Facebookissa Lakitoimisto Kumpuvuori Oy sivulla tai s.postitse laki@kumpuvuori.fi, mitä ajatuksia herää?   

HOITOTARVIKEOIKEUDET – PIKAOPAS

 

Sinulla on oikeus…

 

Osana sairaanhoitoa hoitosuunnitelman mukaisiin pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittaviin hoitotarvikkeisiin.

 

Kunnan on järjestettävä terveydenhuoltolain 24 § mukaan sairaanhoitopalvelut, johon kuuluvat hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaiseen (3 kuukautta) hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet.

 

Saada selvitys hoitotarvikkeiden käytöstä ja eri vaihtoehdoista.

 

Potilaslain 2 luvun 5 § 1 momentin mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitys tulee 2 momentin mukaan antaa siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tarvittaessa on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta, jos ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämään kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi.

 

Siihen että yksilölliset tarpeesi otetaan huomioon hoitotarviketta järjestettäessä ja siihen, että tarpeen määrittelee lääkäri.

 

Potilaslain 2 luvun 3 § 3 momentin mukaan potilaan yksilölliset tarpeet on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Ammattihenkilölain 22 § mukaan laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä hoidosta, ja tähän liittyen hoitotarvikkeiden myöntämisestä potilaalle (eduskunnan oikeusasiamies 18.6.2013 dnro 2570/4/12). Yksilöllistä tarvetta määritettäessä tulee huomioida myös sosiaalinen turvallisuus (terveydenhuoltolaki 1 luku 10 § 1 momentti). Pelkästään se, että hoitotarvike teknisesti toimii, ei vielä tee siitä yksilöllisen tarpeen mukaista.

 

Saada maksutta sairauden hoitoon liittyvä lääkärintodistus

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 § 1 momentin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus ja lausunto on maksuton silloin, kun ne liittyvät potilaan hoitoon.

 

Että hoitotarvikeasiaasi hoidetaan yhteisymmärryksessä kanssasi

 

Potilaslain 2 luvun 6 § 1 momentin mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoitotarvikkeesta, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

 

Siihen, että hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve kirjataan hoitosuunnitelmaan julkisessa terveydenhuollossa

 

Terveydenhuoltolain 3 luvun 24 § 3 momentin mukaan hoidon toteutukselle on tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata tähän suunnitelmaan (HE 90/2010 vp., Kuntainfo 4/2013)

 

Saada hoitotarvikkeet maksutta joko noutaen (tai kotiin toimitettuna)

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 § 1 momentin mukaan pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet ovat maksuttomia. Jakelu aloitetaan, mikäli hoitotarvikkeiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yleensä kolme kuukautta.

 

Tehdä muistutus tai kantelu, tai viedä hoitotarvikeasia hallinto-oikeuteen

 

Potilaslain 3 luvun mukaan voit tehdä muistutuksen terveydenhuollostasi tai siihen liittyvästä kohtelusta. Se tehdään terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti. Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti ja annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Voit myös viedä asian hallintoriitana hallinto-oikeuteen. Voit myös tehdä kantelun aluehallintovirastoon terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa, avustaa ja tiedottaa oikeusturva-asioissa.

 

Kysymyksiä, joita voit kysyä terveydenhuollon henkilöstöltä (lääkäri, hoitaja, terapeutti):

 

Mitä hoitotarvikkeita on saatavilla juuri sinun tarpeeseesi? Mitä eri ominaisuuksia eri hoitotarvikkeilla on?

 

Voisiko jokin toinen tuote, kuin nykyinen, auttaa sinun tilanteessasi? Mitä vastaavia tuotteita eri valmistajilta löytyy? Voisitko saada kokeiluun erilaisia tuotteita?

 

Jos sinulle on tiedossa jokin hoitotarvike, joka vaikuttaisi sopivan sinulle, kysy onko sitä saatavilla. Jos saat kieltävän vastauksen, kysy perusteita.

 

Onko käyttämääsi hoitotarvikkeeseen saatavilla jotain lisätarvikkeita, jotka auttaisivat sen käytössä?

 

Voisitteko toimittaa hoitotarvikkeet kotiini maksutta?

 

Miten hoidan ja huollan hoitotarvikkeita? Mistä voin saada neuvoja, jos tulee kysymyksiä?

 

Voitteko kirjata hoitosuunnitelman liittyen hoitotarvikkeisiin osana potilaskirjauksia ja lähettää sen minulle?

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku