Kuntayhtymän mukaan ei oikeutta kuntouttavaan päivähoitoon – AVI toista mieltä – kehitysvammadiagnoosia ei voida edellyttää

 

(Itä-Suomen aluehallintovirasto, 27.8.2019, ISAVI/3527/2019).

 

A:lle haettiin erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen A:lla oli todettu motoriikan kehityshäiriö ja puheen tuottamisen häiriö, mutta ei sellaista oppimisen vaikeutta, jonka perusteella hän olisi erityishuoltolain tarkoittama henkilö.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon.

 

AVI muutti kuntayhtymän päätöstä siten, että A:lle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma, johon kirjataan kuntouttava päivähoito kehitysvammalain mukaisena erityishuollon palveluna hänen tarpeensa mukaisesti.

 

AVI totesi, että kehitysvammalain mukaisten palvelujen ja etuuksien saaminen ei edellytä tiettyä diagnoosia älyllisestä kehitysvammaisuudesta (retardatio mentalis), vaan todettua tarvetta kyseisiin palveluihin. Kehitysvammalain tarkoittamaa kehityksen häiriintymistä voi esiintyä siten, että henkilön älylliset, sosiaaliset, kielelliset, motoriset sekä omatoimisuustaidot ja tarkkaavuus ja hahmottamiskyky tai jotkut näistä ovat heikommat kuin keskimäärin ikätovereilla.

 

AVI katsoi, että päivähoitoa järjestetään A:lle ensisijaisesti hänen kuntoutuksellisten tarpeidensa johdosta. Kuntouttavan päivähoidon tavoitteena on edistää hänen suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista.

 

Asia hoidettiin asiakkaalle maksutta. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku