Porin vammaispalvelu sai madonluvut ”Rahat ensin” -käytännöstä apulaisoikeusasiamieheltä – kuljetuspalvelujen toteuttamista ei pidetty onnistuneena eikä asiakkaan oikeuksia huomioivana

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy tietoon tuli keväällä 2018 Porin vammaispalvelun erikoinen käytäntö vammaispalvelujen kuljetuspalveluissa. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki kantelun. Kantelussa kuvattiin käytäntöä ja väitettiin sen olevan lainvastainen. Kantelun mukaan kuljetuspalveluihin oikeutettu vaikeavammainen henkilö joutui suorittamaan kuljetuspalveluista aiheutuneet kustannukset (ajetusta matkasta) kokonaisuudessaan ensin itse taksin kuljettajalle tai muulle kuljetuspalveluiden yrittäjälle ja sai vasta jälkikäteen rahat takaisin omavastuun ylittävältä osalta.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisun asiassa 3.8.2018, EOAK/1478/2018 todeten muun muassa seuraavaa ja kiinnittäen Porin sosiaalitoimen huomiota asiaan:

 

  • Porin sosiaalitoimen selvityksessä kuvattu kuljetuspalveluiden järjestämistapa saattaa mielestäni joissain tilanteissa vaarantaa tosiasiallisesti kuljetuspalvelujen saajan oikeuden hänelle myönnettyihin riittäviin ja kohtuullisiin kuljetuspalveluihin. Tällainen tilanne saattaa syntyä erityisesti vähävaraisilla vaikeavammaisilla palveluiden käyttäjillä mutta myös muilla henkilöillä esimerkiksi kiireellisissä tilanteissa.
  • Kiireellisissä tilanteissa tai muissa äkillisissä tilanteissa vaikeavammaisella henkilöllä ei ole käytännössä mahdollisuuksia keskustella mahdollisista laskutusoikeuteen siirtymisistä sosiaalityöntekijän kanssa.
  • Mielestäni Porin sosiaalitoimen yleinen kuljetuspalveluiden järjestämistapa, siis se, että vaikeavammainen henkilö maksaa matkasta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan itse, saattaa vaarantaa tai ainakin kaventaa vaikeavammaisen oikeutta saada kuljetuspalveluja päätöksessä tarkoitetussa laajuudessa.
  • En pidä tällaista kuljetuspalveluiden yleistä järjestämistapaa onnistuneena, asiakkaan oikeuksia huomioivana ja niitä edistävänä.
  • Korostan vielä, että Porin sosiaalitoimen tulee huolehtia ja varmistaa, että tällaisessa, sen käytössä olevassa kuljetuspalveluiden järjestämistavassa, palveluiden käyttäjät pääsevät oikeuksiinsa.

 

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku