KUNTA UPPINISKAISENA – EI TOTELLUT HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ
– Hakijalle henkilökohtaista apua ja korvausta oikeudenkäynnin viivästymisestä

A oli tehnyt henkilökohtaisen avun hakemuksen lokakuussa 2014. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. A oli vaikeavammainen, mutta kunnan mukaan A:lla ei ollut voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteuttamistapaa.

Asia eteni lautakunnan jälkeen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoi, että A:lla oli voimavaroja. Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen joulukuussa 2015 ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi.

Kunta käsitteli asiaa uudestaan huhtikuussa 2016. Kunta päätti UUDELLEEN, että A on vaikeavammainen, mutta hänellä ei ole voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteutustapaa.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy laati valituksen hallinto-oikeuteen uudelleen.

Hallinto-oikeus kumosi kesäkuun 2017 päätöksellään kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että voimavara-asia oli jo kertaalleen päätetty hallinto-oikeudessa, eikä kunta ollut hakenut päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asia oli näin ollen tullut lainvoimaisesti päätettyä.

Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti Suomen valtion maksamaan A:lle hyvityksenä oikeudenkäynnin viivästymisestä 875 euroa. Osaksi tätä perusteltiin sillä, että kunta oli tehnyt toistamiseen samansisältöisen väärän päätöksen.

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta.