KUNTA UPPINISKAISENA – EI TOTELLUT HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ
– Hakijalle henkilökohtaista apua ja korvausta oikeudenkäynnin viivästymisestä

A oli tehnyt henkilökohtaisen avun hakemuksen lokakuussa 2014. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. A oli vaikeavammainen, mutta kunnan mukaan A:lla ei ollut voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteuttamistapaa.

Asia eteni lautakunnan jälkeen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoi, että A:lla oli voimavaroja. Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen joulukuussa 2015 ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi.

Kunta käsitteli asiaa uudestaan huhtikuussa 2016. Kunta päätti UUDELLEEN, että A on vaikeavammainen, mutta hänellä ei ole voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteutustapaa.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy laati valituksen hallinto-oikeuteen uudelleen.

Hallinto-oikeus kumosi kesäkuun 2017 päätöksellään kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että voimavara-asia oli jo kertaalleen päätetty hallinto-oikeudessa, eikä kunta ollut hakenut päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asia oli näin ollen tullut lainvoimaisesti päätettyä.

Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti Suomen valtion maksamaan A:lle hyvityksenä oikeudenkäynnin viivästymisestä 875 euroa. Osaksi tätä perusteltiin sillä, että kunta oli tehnyt toistamiseen samansisältöisen väärän päätöksen.

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku