Apulaisoikeusasiamiehen mukaan KELA toimi laittomasti kun se jätti asiakirjoja siirtämättä muutoksenhakulautakuntaan

 

KELA ilmoitti 20.1.20, että sen tietojärjestelmästä oli löytynyt virhe, minkä vuoksi ajalla 12.3.2019-3.12.2019 osa muutoksenhakuun liittyvistä asiakirjoista ei ollut siirtynyt Kelasta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Virheen vuoksi siirtyvien asiakirjojen määrä oli rajoitettu 50:een. Tiedotteen mukaan virhe koski 439:ää tapausta, jotka tullaan käsitelemään uudelleen. KELA pahoitteli tapahtunutta.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki kantelun KELAn toiminnasta.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies vastasi kanteluun 3.2.2020 (EOAK/771/2020).

 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan ”nyt esille tullut virhe on vakava ja se on hänen käsityksensä mukaan johtanut muun muassa valitusten siirrolle koskevien säännösten vastaiseen meneteelyyn, aivan kuten kirjoitattekin”.