Apulaisoikeuskansleri huolissaan syrjintäjuttujen pidentyvistä käsittelyajoista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa

 

(Apulaisoikeuskanslerin vastaus kanteluun, 20.6.2019 Dnro OKV/1933/1/2018).

 

Kantelussa arvosteltiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsittelyaikoja ja todettiin noin vuoden pituisia käsittelyaikoja kohtuuttomina.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ja oikeusministeriö antoivat vastineen.

 

Lautakunnan selvityksen mukaan, että asiamäärät ovat olleet jatkuvasti kasvussa vuodesta 2015 lähtien. Etenkin vuonna 2018 asiamäärä kasvoi erittäin nopeasti kaksinkertaiseksi vuoteen 2017 verrattuna. Keskimäärin käsittelyaika oli tammikuussa 2019 noin yksi vuosi.

 

Vastineissa viitattiin siihen, että on hiljalleen saatu lisäresursseja. Lautakunta onkin pitänyt käsittelyaikojensa pidentymiseen pääasiallisena syynä esittelijöiden ja toimistohenkilöiden liian vähäistä määrää.

 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan on oikeusturvan kannalta huolestuttavaa, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsittelyajat ovat ainakin lautakunnan oman käsityksen mukaan entisestään pitenemässä.

 

Apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi, että tilanne on tiedostettu lautakunnan resursoinnista vastaavassa oikeusministeriössä ja siihen on pyritty puuttumaan lautakunnan käytettävissä olevaa henkilöstöä lisäämällä. Vuonna 2019 tehtyjen tai tehtävien rekrytointien vaikutukset käsittelyaikoihin eivät ole vielä näkyvissä.

 

Kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku