(7.4.2017) KUNTA JOUTUU PALAUTTAMAAN 3.000 EUROA PÄIVÄHOITOMAKSUJA
Hallinto-oikeus jyrähti pitkän prosessin päätteeksi (äänestyspäätös)

Kun päivähoito myönnetään erityishuoltolain (kehitysvammalaki) mukaisena osana erityishuolto-ohjelmaa, on se maksutonta.

Viranhaltija oli 20.10.2015 tehnyt erityishuolto-ohjelman, jossa ei ollut mainintaa kuntouttavasta päivähoidosta. Päätöksestä valitettiin aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto hylkäsi valituksen 2.12.2016. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki AVI päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen väittäen edelleen, että asiakkaan päivähoidon tarve johtuu ensisijassa hänen kehitysvammastaan.
Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston ja viranhaltijan päätökset ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.
Päätös merkitsee, että kunta joutuu palauttamaan laittomasti perityt päivähoitomaksut. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään:
X:n kehitys ei ole hänen kehitysvammansa vuoksi ikätasoista ja hän tarvitsee selvästi ikätasoistaan enemmän hoitoa. Hän on päiväkodin integroidussa erityisryhmässä, ja hänelle on järjestetty erilaisia terapioita myös siellä. Näissä oloissa ja asiakirjoista hänen hoitoisuudestaan saadut selvitykset huomioon ottaen päivähoito on osa hänen kuntoutustaan, jonka tarve johtuu kehitysvammasta. Päivähoidon tarve on selvitysten mukaan sekä määrällisesti että laadullisesti hoidon ja tuen tarpeen puolesta erilainen kuin ei-vammaisilla lapsilla, joille normaalipalvelut on suunnattu. Päivähoidon tarpeen on katsottava johtuvan ensisijaisesti hänen kehitysvammaisuudestaan. Tämän vuoksi hallintooikeus katsoo, että päiväkodissa tapahtuva hoito on merkittävä X:n erityishuolto-ohjelmaan ja annettava erityishuoltona.
Eri mieltä ollut tuomari katsoi, että aluehallintovirasto oli voinut hylätä vaatimuksen kuntouttavasta päivähoidosta erityishuoltona. Hän katsoi, että asiakkaamme päivähoitoon on kuulunut niitä arjen kuntouttavia tekijöitä, joita kaikkien päiväkodissa olevien hoitopäivään kuuluu.
Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kunta voi vielä valittaa päätöksestä.
Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Perheelle ei koitunut asian hoitamisesta mitään kuluja. Tutustu maksuttomaan oikeusapuun:

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku