Kuntayhtymä pakotti kouluikäistä lasta päiväkotiin – hallinto-oikeuden mukaan se ei ole sopiva paikka: palautti asian henkilökohtaisen avun myöntämiseksi

 

(Vaasan hallinto-oikeus, 3.4.2020 nro 20/0172/4).

 

A:lle (hakuaikana 7 v.) haettiin vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua kotiin ajalle, kun vanhemmat ovat töissä.

 

Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Kuntayhtymän mukaan tämän ikäisiltä lapsilta ei voida vielä edellyttää yksin kotona pärjäämistä, eli muun muassa kouluun heräämistä, aamupalasta huolehtimista, säänmukaisen vaatetuksen valintaa, kodin ovien lukitsemista ja läksyjen tekoa. A:n kohdalla kuntayhtymän mukaan avun tarve perustuu vanhempien työvuoroista johtuvaan ikätason mukaiseen hoitoon ja valvontaan, johon henkilökohtaista apua ei ole tarkoitettu.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi todeten muun muassa:

 

  • Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, perustuuko A:n avun ja avustamisen tarve pääosin sellaiseen hoitoon ja huolenpitoon, jota annetaan A:n ikäisille lapsille vammaisuudesta riippumatta. Kysymys liittyy siihen, voiko A toteuttaa omia valintojaan ja onko hänellä voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa (vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla).
  • Hallinto-oikeus arvioi, toisin kuin kuntayhtymä, että A:n ikäinen kouluikäinen lapsi ei lähtökohtaisesti enää ole jatkuvan hoidon ja valvonnan tarpeessa siten, ettei henkilökohtainen apu voisi lainkaan tulla kysymykseen. Kouluikäinen lapsi pystyy määrittelemään tarvitsemansa avun sisällön ja toteutustavan riittävästi myös päivittäisten toimien suhteen. Asia on kuitenkin ratkaistava kunkin henkilön osalta yksilöllisesti. Hallinto-oikeuden mukaan päiväkoti ei ole kouluikäiselle lapselle sopiva paikka.
  • Asiaa uudelleen käsitellessä kuntayhtymän on selvitettävä A:n tämänhetkinen tilanne ja yksilöllinen avun tarve.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku