10-vuotiaalle kuljetuspalvelut: hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen

10-vuotiaalle lapselle (neurologiset ja neuropsykiatriset oireet) haettiin vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja. Vammaispalvelu hylkäsi hakemuksen: hakijalla ei ole todettu sellaisia erityisiä vaikeuksia, joiden perusteella hänellä olisi oikeus vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Lautakunta pysytti viranhaltijan päätöksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Jutussa hyödynnettiin myös uutta lääkärinlausuntoa.

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hakijaa on hallinto-oikeuden mukaan pidettävä vaikeavammaisena henkilönä, jolle on myönnettävä vaikeavammaisen kuljetuspalvelut.

Hallinto-oikeus totesi, että lääkärinlausunnoista ja muusta asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, ettei hakija pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut asian hoitamisesta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku