Porin keskusvaalilautakunta syrji CP-vammaista presidentinvaalin äänestyksessä – tosiasiassa pakotettiin käyttämään vaaliavustajaa oman henkilökohtaisen avustajan sijaan
– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kielsi Porin keskusvaalilautakuntaa syrjimästä jatkossa
 
(Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, 23.10.2018. YVTltk 396/2018).
 
A:lla on CP-vamma, joka rajoittaa kauttaaltaan hänen toimintakykyään merkittävästi. A on äänestänyt presidentinvaalien ennakkoäänestyksessä Porin kaupungin Satakunnan maakuntakirjaston äänestyspaikalla. A ei vammansa vuoksi ole pystynyt itsenäisesti tekemään äänestyslipukkeeseen äänestysmerkintää, joten hän on tarvinnut äänestystilanteeseen mukaansa avustavan henkilön.
 
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Valituksen mukaan A ei ollut saanut käyttää äänestystilanteessa omaa avustajaansa, vaikka hänen kykynsä tehdä äänestysmerkintä oli hänen vammansa vuoksi olennaisesti heikentynyt. A olisi halunnut äänestää oman avustajansa avustuksella, mutta yleinen vaaliavustaja oli äänestänyt hänen kanssaan. A:lle oli valituksen mukaan annettu ymmärtää , että vain yleisen vaaliavustajan käyttö on mahdollista.
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että Porin kaupungin keskusvaalilautakunta oli jättänyt tarjoamatta A:lle tämän tarvitsemat kohtuulliset mukautukset ja siten syrjinyt A:ta hänen vammaisuutensa perusteella. Lautakunta kielsi Porin kaupungin keskusvaalilautakuntaa syrjimästä jatkossa. Lautakunnan mukaan:
 
– Porin kaupungin keskusvaalilautakunta ei ollut kiistänyt väitettä syrjinnästä.
 
– A:n kanssa asioinut yleinen vaaliavustaja on myöntänyt, ettei hän ollut varmistunut hakijan toiveesta tai tarpeesta käyttää tilanteessa omaa avustajaa. A ei ollut vammansa vuoksi pystynyt tuomaan toivettaan nopeasti edenneessä tilanteessa esiin. Lisäksi A on jäänyt siihen käsitykseen, että hänen ainoa mahdollisuutensa on äänestää yleisen vaaliavustajan avustuksella.
 
– Vaaliavustajan olisi tullut aktiivisin toimin selvittää A:lle hänelle kuuluvat äänestystilannetta koskevat oikeudet, joista vaalivirkailijat ovat vastauksen perusteella saaneet koulutusta. A:n kanssa olisi tullut kommunikoida hänen toiveistaan ja varmistaa, pystyykö hakija tekemään äänestysmerkinnän ja millaista apua hän tarvitsee.
 
– Vaalisalaisuuden vuoksi A:n olisi tullut mahdollisuuksien mukaan voida vaikuttaa siihen, kenelle hän joutuu vaalisalaisuutensa paljastamaan.
”Koin tilanteen todella ahdistavaksi. On ikävää, kun käytännöt ovat sellaisia, että aina joutuu jännittämään ja itse järjestämään asioita. Toivon, että tämä tapaus edesauttaa tilanteiden sujumista jatkossa paremmin. Onneksi syrjintää vastaan on nykyisin oikeudellisia työkaluja” – toteaa syrjityksi tullut porilainen A.
”Yhdenvertaisuuslaki ja YK vammaissopimus alkaa purra. Enää ei vammaisia henkilöitä saa syrjiä. Nämä tapaukset muokkaavat asenteita ja käytäntöjä ja jatkossa asiat ovat paremmin” – toteaan asiaa hoitanut lakimies Jukka Kumpuvuori
Asia hoidettiin pro bono. Ole yhteydessä, jos koet, että sinua on syrjitty. Voidaan yhdessä harkita asian eteenpäinviemistä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku