Alla uutinen elokuulta 2018. Sittemmin Kaarinan kaupunki haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Se ei sitä saanut.

Välillä jää ihmettelemään, miksi kunnat yrittävät kaikin keinoin estää kuntalaisia, ja vielä lapsia, saamasta lakisääteisiä palvelujaan.

 

Tässä uutinen elokuulta. Hallinto-oikeuden päätös jäi siis voimaan ja lapsi saa palvelut.

 

***

 

Koska ko. kunnasta on tullut viime aikoina poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja mm. liittyen vammaispalvelussa koettuun  huonoon sosiaalityöhön, julkaisemme poikkeuksellisesti kunnan nimen paikallisen vammaisten henkilöiden oikeusturvavalveutuneisuuden kasvattamiseksi: Kaarinan kaupunki.

 

A:lle (lapsi, autisminkirjon häiriöt) haettiin erityishuoltolain mukaisena palveluna tilapäishoidon lisäpäiviä. Kunta hylkäsi hakemuksen. Samoin aluehallintovirasto sinne tehdyn oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston ja kunnan päätökset ja palautti asia kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi muun muassa:

 

Kehitysvammalaissa ei edellytetä varsinaista kehitysvammadiagnoosia.

 

Jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle on laadittava erityishuolto-ohjelma, jonka tulee muun ohella sisältää suunnitelma annettavasta erityishuollosta ja sen toteuttamistavasta.

 

A:lla on kehitysvammalaissa tarkoitettu kehityshäiriö.

 

A:lle on laadittava erityishuolto-ohjelma.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden

vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku