Kunnan mukaan tukiviittomat eivät olleet ”kokonaisarvion” mukaan perusteltuja – hallinto-oikeus oli toista mieltä ja myönsi haetun 20 tuntia vuodessa

 

(Turun hallinto-oikeus, 20.12.2019, 19/0767/2).

 

A:lle (s. 2013) haettiin vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena tukiviittomaopetusta 20 tuntia vuodessa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen 3/2019. Päätöksen mukaan A ei ole kokonaistilanteen arvion perusteella kaikkein heikoimmassa asemassa kommunikaatiota tukevien keinojen suhteen.

 

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen. Valituksen mukaan kunta perustaa päätöksen ylimalkaisiin linjauksiin, eikä huomioi yksilöllistä tarvetta.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeuden mukaan sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vaikeavammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Päätös tulee ratkaista yksilöllisen harkinnan perusteella. A:n palvelutarvetta on arvioitu kuntoutussuunnitelmassa, johon sisältyvän puheterapeutin arvion perusteella A tarvitsisi runsaasti ohjausta ja mallittamista kommunikaatiokansionsa käyttämiseen. A tarvitsee ilmaisunsa tueksi sekä tukiviittomia että kuvia.

Hallinto-oikeus katsoo, että A hyötyisi tukiviittomien opetuksesta.

 

Asia hoidettiin pro bono. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku