ÄÄNESTYSPÄÄTÖS KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA

– PRT-kuntoutusta kehitysvammaiselle lapselle

 

A:lle haettiin kehitysvammalain mukaisena palveluna PRT –kuntoutusjaksoa. Ks. PRT-kuntoutuksesta:

http://www.prtkuntoutus.fi

 

Kunnan sosiaaliohjaaja oli hylännyt hakemuksen 3/2015.

 

Aluehallintovirasto hylkäsi A:n valituksen 8/2015. AVI mukaan kunta sai päättää kuntoutusmuodoista

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen, kumosi aluehallintoviraston ja kunnan päätökset ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan:

 

– A:han on sovellettava kehitysvammalakia

 

– Kehitysvammalain lähtökohtana voidaan pitää sitä, että erityishuolto perustuu asiantuntija-arvioon henkilön yksilöllisestä tilanteesta ja erityishuollon tarpeesta

 

– Erityishuoltoviranomaisena toimiva kunta ei voi sulkea tiettyä hoitomuotoa pois, vaan kunnan on tarvittaessa voitava hankkia kehitysvammalain piiriin kuuluville henkilöille palveluja eri tavoilla

 

Kunta valitti asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO kuitenkin hylkäsi valituksen ja näin ollen hallinto-oikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi. Asia palautui kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vähemmistöön jäänyt tuomari oli sitä mieltä, että kunnalla on oikeus valita kuntoutusmuoto.

 

Juttu ajettiin maksuttoman oikeusavun turvin. A:lle ei koitunut asian hoitamisesta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku