Kunta keksi omia lakeja, hallinto-oikeus hyväksyi, mutta korkein hallinto-oikeus määräsi kaapin paikan (tai hissin) – vammainen lapsi saa asunnon muutostyöt

 

Sosiaalityöntekijä oli hylännyt A:n (6 v CP-vamma) hakemuksen ulko-oven sisääntuloon tehtävistä muutostöistä sekä hissin rakentamisesta. Muutostyöt sisälsivät kahden tuolihissin asentamisen, ulko-oven muokkausta, aukontekoa, maatöitä ja katoksentekoa. Rakennuskustannuksiksi oli arvioitu n. 10.000 euroa ja hissin kustannuksiksi n. 20.000 euroa.

 

Perustelujen mukaan A ei suoriutuisi päivittäisistä toiminnoistaan haettujen muutostöiden jälkeenkään, vaan tarvitsisi edelleenkin sekä ikänsä että vammansa vuoksi toisen henkilön apua, valvontaa ja läsnäoloa niistä suoriutukseen.

 

Lautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

 

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi A:n valituksen ja kumosi hallinto-oikeuden ja kunnan päätökset palauttaen asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja muutostöiden myöntämiseksi.

 

KHO totesi, että kunta ja hallinto-oikeus ovat hylänneet sillä perusteella, että A ei kykenisi muutostöiden jälkeenkään omatoimisesti ja itsenäisesti liikkumaan kerrosten välillä, vaan hän tarvitsisi liikkumisessa edelleenkin toisen henkilön apua.

 

KHO totesi, että vammaispalvelulaissa, eikä -asetuksessa ole asunnon muutostöiden korvauksen edellytyksenä sitä, että henkilön tulisi muutostyön jälkeen suoriutua omatoimisesti ilman toisen henkilön apua tavanomaiseen elämään kuuluvista toimist, tässä tapauksessa liikkumisesta asunnossa. Hakemusta ei ole siten voitu hylätä sillä perusteella, että hän ei suoriutuisi päivittäisistä toiminnoistaan haettujen muutostöiden jälkeenkään vaan tarvitsisi edelleenkin sekä ikänsä että vammansa vuoksi toisen henkilön apua, valvontaa ja läsnäoloa niistä suoriutuakseen. Tämän vuoksi kunnan ja hallinto-oikeuden päätökset on kumottava ja asia palautettava kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja asunnon muutostöiden tarkemmaksi suunnittelemiseksi samoin kuin muutostöistä aiheutuvien kohtuullisten kustannusten arvioimiseksi.

 

Juttu hoidettiin Lakitoimisto Kumpuvuori Oy toimesta maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku