Jo toisella vammaisella lapsella vaikeuksia päästä lähikouluun – valitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

 

Vain reilu viikko sitten teimme valituksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tapauksesta, jossa vammainen lapsi ei päässyt lähikouluun harjoituskoulu, jossa opettajaksi opiskelevat harjoittelevat), ks.

https://www.kumpuvuori.fi/24-5-18-vammaisella-lapsella-ongelmia-paasta-lahikouluun-valitus-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakuntaan/

 

Nyt on ilmennyt toinen tapaus, joka nyt saatettiin Lakitoimisto Kumpuvuori Oy toimesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan selvittämiseksi onko koulun ylläpitäjä toiminut yhdenvertaisuuslain mukaisesti vai sen vastaisesti.

 

Kuvio on sama. Ensin vammaiselle lapselle luvattiin paikka lähikoulussa. Kuitenkin koulun ylläpitäjä on sittemmin vienyt asian aluehallintovirastoon ja katsoo, että lapsen olisi parempi muualla. Asiakirjojen perusteella vaikuttaa siltä, että ainoa julkituotu syy tähän taloudellinen. Perusopetuslain 31 § mukaan kaikilla vammaisilla lapsilla on oikeus maksuttomiin avustajapalveluihin yksilöllisen tarpeen mukaan. YK vammaissopimuksen mukaan vammaisilla lapsilla on oikeus opetukseen lähiympäristössään inkluusioperiaatteen mukaiseen koulunkäyntiin ja riittävään tukeen siellä. Harjoituskoulujen (jollainen koulu on) osalta ei ole säädetty poikkeuksia. On myös tärkeää, että opettajaksi opiskelevat saavat harjoitella erilaisten oppilaiden kohtaamista ja opettamista.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa asiaa pro bono – hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset jutut maksutta. Ole yhteydessä, jos tarvitset apua.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku