Jukka Kumpuvuori: Valtioneuvoston linjaama vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjen yleinen vierailukielto ei ole välttämättä laillinen – kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Vammaisten asumisyksikköihin kohdistuvista vierailukielloista on tänään jätetty kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

”Surullista, miten yksioikoisesti vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämä voidaan ajaa alas näin heppoisesti. Käytännöt, joihin hallituksen yleinen linjaus asumisyksikköjen vierailukiellosta on johtanut, ovat todella kirjavia. Ihmiset seisovat omaistensa ikkunoiden takana, ja sieltäkin häädetään pois. Olisi aika siirtyä totaalieristyksestä siihen, että vierailut mahdollistettaisiin riittävin turvatoimin. Täysin laittomista käytännöistä, eli ”poistumiskielloista” tulee luopua välittömästi. YK vammaissopimus tuli voimaan 2016. Meillä oli hyvä suunta vammaisoikeuksien kehityksessä, mutta nyt otettiin, liian helpolla, monta askelta taaksepäin. On syytä, että asia tutkitaan nimenomaan yhdenvertaisuusnäkökulmasta”. – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori huolestuneena.

Kantelun olennainen sisältö käy ilmi samaa asiaa koskevasta perustuslakiblogin artikkelista.