Tässä jutussa ilmenee se, miten tärkeää on kaikin tavoin yrittää selvittää tuomioistuimelle tosiasialliset olosuhteet. Sen voi tehdä videolla, kuvilla, tai kuten tässä tapauksessa, lähettämällä todistusaineistoa tuomioistuimeen.

A (s. 2009, CP-vamma) oli hakenut vammaispalvelulain mukaista korvausta vaatteiden kulumisesta aiheutuviin ylimääräisiin vaatekustannuksiin, jotka ovat 3.745 euroa vuodessa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Kunnan on määrärahatilanteen niin salliessa myönnettävä A:lle korvausta 1.500 euron suuruisiksi arvioiduista ylimääräisistä vaatekustannuksista.

Tosiasiassa kunnalla on velvollisuus varata määrärahoja, joten A tullee tukitoimen saamaan, kun asia palautuu kuntaan.

Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan seuraavasti.

– Hakemukseen liitetyn selvityksen mukaan A kuluttaa vaatteitaan normaalia lasta enemmän liikkuakseen polvi-istunta-asennossa raahaamalla itseään. Lisäksi hän kuolaa ja oksentaa. Vaipat vuotavat öisin, joka edellyttää vaatteiden pesemistä. Ruokailutilanteissa ruokaa osuu lusikasta ohi suun muun muassa vaatteille. A repii ja pureskelee hanskansa reikäisiksi alle viikossa.

– Hakemukseen on liitetty hankintahinnat ja kulutetut vaatemäärät kappaleittain vuoden aikaisista vaatekustannuksista. Vaatekustannukset ovat yhteensä 4.745 euroa vuodessa, joista A:n mukaan erityisvaatekustannuksia on 3.745 euroa. A:n huoltajan mukaan X kaupungin sosiaalityöntekijä on kertonut hänelle, että normaali vaatekustannus on 1.000 euroa vuodessa.

– A:n huoltaja on toimittanut hallinto-oikeuteen A:n paidan ja hanskoja. Ainakin yhteen hanskaan on teetetty vetoketju ja hanskojen peukalo-osat näyttävät rikki purruilta.

– Kaiken saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus arvioi ylimääräisten vaatekustannusten määrän 1.500 euron suuruiseksi. Kunnan on määrärahatilanteensa sen salliessa myönnettävä tämä määrä korvausta ylimääräisistä vaatekustannuksista.

Valitus tehtiin 23.5.2015 ja päätöspäivämäärä on 22.12.2015. Käsittelyaika näin ollen n. 7 kuukautta.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoiti jutun maksuttoman oikeusavun puitteissa. Asiakkaalle ei aiheutunut mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku