Kunta yritti lopettaa omaishoidon 1,5 vuotta takautuvasti – hallinto-oikeus antoi merkitystä luottamuksensuojalle ja kumosi päätöksen – omaishoidon tukea ei voida lakkauttaa takautuvasti

 

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 20.12.2019, 19/0557/2).

 

A:lle (täysi-ikäinen) oli myönnetty omaishoidon tuki 2013. Omaishoitajana toimi äiti. Viranhaltija oli 3/2019 päätöksellään lakkauttanut A:lle myönnetyn omaishoidon tuen takautuvasti 9/2017 eli lähes kahdelta vuodelta, koska A on väestörekisterin mukaan tuolloin siirtynyt palveluasumisen piiriin. Viranhaltijan mukaan omaishoidon tukea ei myönnetä palvelutalossa tai hoitokodissa asuvan henkilön hoitoon. Liikaa maksettu omaishoidon tuki peritään takaisin.

 

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen siltä osin, kuin se koski viranhaltijan päätöstä edeltävää aikaa, eli takautuvaa aikaa.

 

Hallinto-oikeuden viittasi omaishoidon tuesta annetun lain esitöihin todeten, että omaishoidon tukea ei tulisi myöntää silloin, kun hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä. Näin ollen omaishoidon tukea ei tule maksaa tässä tilanteessa.

 

Hallinto-oikeus totesi, että henkilölle kerran myönnetty edun suova hallintopäätös ei estä viranomaista olosuhteiden muuttuessa arvioimasta myönnetyn etuuden edellytyksiä uudelleen. Aiemmin tehdyn lainvoimaisen päätöksen oikeusvoimavaikutuksesta ja luottamuksensuojasta kuitenkin seuraa, että uudelleen arviointia koskeva päätöksenteko ei voi tapahtua takautuvasti. Koska omaishoidon tukea ei ole voitu lakkauttaa takautuvasti, on valituksenalainen päätös kumottava siltä osin, kuin sillä on lakkautettu omaishoidon tuki viranhaltijapäätöstä edeltävältä ajalta.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku