Hallinto-oikeus päätti 9.12.2015, että A:lla on oikeus vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

Kunta oli tehnyt asiassa uuden kielteisen päätöksen vaasta 5.4.2016 perustellen sitä sillä, että A:lla ei ole voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteutustapaa.

Aluehallintovirasto totesi, että sen käsityksen mukaan kunta on toiminut virheellisesti päättäessään hylätä A:n henkilökohtaisen avun hakemuksen samoilla perusteilla, jotka hallinto-oikeus päätöksellään oli jo aiemman A:ta koskevan päätöksen kumonnut. Mikäli kunta piti hallinto-oikeuden päätöstä virheellisenä, olisi sen tullut valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Aluehallintovirasto totesi myös, että vammaispalvelulain maksimiaika 3 kk oli ylitetty, eikä asian käsittely ollut toteutunut lain mukaisesti viivytyksettä.

Kunta oli myös jättänyt vastaamatta lakimiehen tiedusteluihin. Tästä aluehallintovirasto muistutti kuntaa, että hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku