Huoli mahdollisesta syrjinnästä. Vammainen lapsi ei saanut maksutta avustajaa elokuviin, vaikka oli EU-vammaiskortti A-merkinnällä. Valitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan.

 

5.8.20

 

EU-vammaiskortti ja yhdenvertaisuuslaki hakevat käytäntöjään. Välillä vammaisperheet joutuvat varsin rajuihin tilanteisiin. Tässä yksi esimerkki.

 

8-vuotias lapsi (mm. kehitysvamma) meni elokuviin huoltajan kanssa. Lipunmyyntitilanteessa hakijan huoltaja näytti EU-vammaiskorttia, jossa A-merkintä. Tosiasiassa lipunmyyjä kyseenalaisti sen, että kortilla saa avustajan maksutta elokuviin. Lisäksi hän jopa suoraan kielsi pääsyn. Edelleen, sittemmin yhtiön edustaja on sekä tilanteessa (keskustelun sisältö ja tapa oli halventavaa huoltajan kokemuksen mukaan) että myöhemmin some-kirjoittelussa esittänyt erilaisia kommentteja somessa.

 

Some-keskustelussa on yhtiön edustaja todennut muun muassa:

 

”Elokuvateatteri X tuli pieni, normaalin oloinen lapsi (arvioltani olevan iältään n. 5v) elokuviin aikuisen naisen kanssa ja lippua ostaessa nainen otti esiin vammaiskortin ja kertoi että hän on lapsen avustaja ja että hänen kuuluu päästä elokuvaan ilmaiseksi”

 

(viittauksia mahdolliseen väärinkäytökseen)

 

”Sanoin että vammaiskortti ei tässä tapauksessa päde, koska äiti joka vie normaalisti lapsensa muiden lasten ja niiden vanhempien tapaan elokuviin tulee ostaa lippu kuten muiden lasten vanhemmat”.

 

”Eli kyseessä oli siis äiti ja pieni lapsi, joka oli täysin normaalin oloinen (…)”.

 

”Eli minulle itselleni jäi tilanteesta tunne nyt että asiassa hieman koitettiin kepillä jäätä”.

 

”(…) sanoin tiukasti että nyt ei tarvi tulla sitten lainkaan”.

 

***

 

Nettikirjoittelussa on tullut sittemmin esiin, että hakija on se henkilö, joka on ollut elokuvissa.”

 

”Toivotaan että ei jää tähän, niin saadaan väärinkäytökset muuallakin pois”.

 

”Ei mennä ilmaiseksi samaan paikkaan, mihin muutkin täysin saman ikäiset lapset ja heidän huoltajansa. Ei se vaikka on erikoislapsi, niin vaikuta siihen pääseekö lapsen huoltaja ilmaiseksi lastenelokuviin, jossa kaikilla muillakin on huoltajansa mukana”.

 

”ja minusta siinä oli kyse väärinkäytöksestä, niin ei silloin oikein halua päästää sisään enää lainkaan”.

 

”olen hyvinkin ylpeä, jotta sain taas yhden pummin narautettua väärinkäytöksestä”.

 

Yhdenvertaisuuslain 8 § mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. Yhdenvertaisuuslain 10 § mukaan syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

 

Vastaaja ei ole antanut maksutta avustajalippua ja on myös tosiasiassa kieltänyt molempien pääsyn keskustelussa.

 

Yhdenvertaisuuslain 14 § mukaan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

 

Vastaaja on itse tilanteessa ja varsinkin some-kirjoittelussa tarkoituksellisesti ja vähintään tosiasiallisesti käyttänyt loukkaavasti, kun loukkaava käyttäytyminen liittyy hakijan vammaisuuteen ja käyttäytymisellä on luotu vammaisuuden vuoksi useallakin tavalla hakijaa ja tämän huoltajaa halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen, hyökkäävä ilmapiiri.

 

Valituksessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle katsotaan, että elokuvateatteriyhtiö on toiminut yhdenvertaisuuslain välittömän syrjinnän kiellon ja häirinnän kiellon vastaisesti.

 

Valituksessa pyydetään lautakuntaa toteamaan syrjinnän kiellon rikkominen ja kieltämään yhtiötä syrjimästä jatkossa.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoiti asian maksutta. Hoidamme valikoidusti alle 18 v syrjintäjuttuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku