Kuntayhtymä kielsi  kuntouttavan päivähoidon – AVI oli eri mieltä ja kumosi kuntayhtymän päätöksen.

 

(Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 17.5.2019, PSAVI/1790/06.02.01/2018).

 

A:lle haettiin 3/2018 erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa 9/2016 alkaen (kun oli huomattu, että ko. palvelua voi hakea). Päätös oli, että kuntouttavaa päivähoitoa ei myönnetä, koska asiakas on saanut ja saa hakemansa palvelut yleisen lainsäädännön nojalla (varhaiskasvatuslaki). Päätös tehtiin 4/2018 alkaen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon: päivähoito on ollut kuntouttavaa ja siten erityishuoltona myönnettävää jo 9/2016 alkaen. Tästä on esitetty lääkärinlausuntoja.

 

Aluehallintovirasto kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. AVI viittasi esitettyihin lääkärin ym. selvityksiin.

 

AVI katsoi, että A on kehitysvammalain tarkoittama henkilö, ja tämän vuoksi A:lla on oikeus kehitysvammalain mukaiseen erityishuolto-ohjelmaan erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi.

 

AVI katsoi, että kuntoutusmuodot ja toteutustapa päivähoidossa nousevat lapsen yksilöllisistä erityistarpeista, jonka taustalla on A:n pysyvä kehityshäiriö. AVI katsoi saadun selvityksen perusteella, ettei kyseessä ole tavanomainen päivähoito vaan lapselle päivähoidossa annettava kuntoutus oloissa, jotka vastaavat kehitysvammalain mukaiseen erityishuoltoon kuuluvia palveluita.

 

AVI totesi, että kun päivähoito järjestetään ensisijaisesti kehitysvammaisen lapsen erityisen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi tavoitteena edistää hänen suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista, kyseessä on kehitysvammalain mukainen erityishuolto. Viranhaltija ei siten ole voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä hakemusta.

 

Asia hoidettiin asiakkaalle maksutta. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku