AVI: Oikeus kuntouttavaan päivähoitoon, kunta ei voi vain vedota siihen, että järjestetään varhaiskasvatuslain mukaan

(Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 17.5.2018 LSAVI/7488/2018).

A:lle haettiin erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa. Hakemus hylättiin vain sillä perusteella, että A saa ko. palvelua muun lain perusteella.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon.

 

Aluehallintovirasto kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

 

AVI mukaan A:n päivähoidon on todettu olevan luonteeltaan kuntouttavaa ja se on suunniteltu hänelle yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toteutettavaksi. Siten A:lle on järjestettävä kuntouttava päivähoito erityishuoltolain mukaisena maksuttomana palveluna A:n edun mukaisesti.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku